Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

ALFRED ADLER CZ. II

W 1935 roku Adler osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie nadal prowadził praktykę psychiatryczną i pełnił funkcję profesora psychologii lekarskiej w Wyższej Szkole Medycznej na Long Island (Long Island College of Medicine). Adler był płodnym pisarzem i niestrudzonym wykładowcą. W ciągu swego życia opublikował setki książek i artykułów. The practice and theory of individual psychology (1927 – Praktyka i teoria psychologii indywidualnej) jest prawdopodobnie najlepszym wprowadzeniem do jego teorii osobowości. W bardziej skrótowej formie poglądy Adlera zostały przedstawione w Psychologies of1930 (1930 – Psychologia roku 1930) oraz w „International Journal of Individual Psychology” (1935). Heinz i Rowena Ansbacherowie (1956, 1964) zredagowali i opatrzyli komentarzami dwa tomy zawierające obszerny wybór prac Adlera. Te dwa tomy są najlepszym źródłem informacji o psychologii indywidualnej Adlera. Opublikowano dwie książki poświęcone biografii Adlera (Bottome, 1939: Orgler, 1963).

Spojrzenie na Adlera z obecnej perspektywy znaleźć można w książce Sperbera (1974). Idee Adlera szerzy w Stanach Zjednoczonych Amerykańskie Towarzystwo Psychologii Adlerowskiej (American Society of Adlerian Psychology) z oddziałami w Nowym Jorku, Chicago i Los Angeles, za pośrednictwem swego czasopisma „The American Journal of Individual Psychology”.

W wyraźnym przeciwieństwie do głównego założenia Freuda, iż zachowanie człowieka jest motywowane przez wrodzone popędy, oraz podstawowego aksjomatu Junga, iż postępowaniem ludzkim rządzą wrodzone archetypy, Adler przyjął, że ludźmi kierują przede wszystkim motywy społeczne. Według Adlera ludzie są z natury istotami społecznymi. Wchodzą oni w różnego rodzaju związki z innymi ludźmi, angażują się w czynności społeczne polegające na współdziałaniu, przedkładają dobro społeczne nad egoistyczny interes i przyjmują styl życia o dominującej orientacji społecznej. Adler nie twierdził, że uspołecznienie człowieka następuje wyłącznie pod wpływem procesów społecznych: zainteresowanie społeczne jest wrodzone, aczkolwiek rozwijające się specyficzne typy powiązań z ludźmi i instytucjami społecznymi są zdeterminowane przez naturę społeczeństwa, w którym dana osoba się urodziła. W pewnym więc sensie Adler zajmuje stanowisko równie biologiczne, jak Freud i Jung. Wszyscy trzej zakładają, że człowiek ma wrodzoną naturę, która kształtuje jego osobowość. Freud kładł nacisk na seks, Jung na podstawowe struktury myślowe, Adler zaś na zainteresowanie społeczne. To podkreślenie roli społecznych wyznaczników zachowania, która została przeoczona lub zminimalizowana przez Freuda, jest prawdopodobnie największym wkładem Adlera w teorię psychologiczną. Zwrócił on uwagę psychologów na doniosłe znaczenie zmiennych społecznych i przyczynił się do rozwoju psychologii społecznej w czasie, gdy ta gałąź psychologii potrzebowała zachęty i poparcia, zwłaszcza ze strony psychoanalizy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.