Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

AMERYKANIE POCHODZENIA CHIŃSKIEGO

Pierwsi azjatyccy imigranci przybyli do Stanów Zjednoczonych w okresie „gorączki złota” w Kalifornii w 1849 r. Osiedlali się głównie na Wybrzeżu Zachodnim i stanowili tanie i niewyczerpane źródło siły roboczej dla posuwających się na Zachód Amerykanów. W drugiej połowie XIX w. głęboka depresja spowodowała rywalizację o nieliczne stanowiska pracy między dotychczas współpracującymi grupami Amerykanów i imigrantów. Na skutek słabej ochrony prawnej imigranci znaleźli się w trudnym położeniu.

Aby przeciwstawić się skutkom dyskryminacji, Amerykanie pochodzenia chińskiego utworzyli w miastach organizacje samopomocy oraz sieci współpracy oparte na pokrewieństwie. Bardzo ścisłe związki wewnątrz grupy hamowały jednak asymilację w nowym środowisku, a także wzmacniały odrębność językową i etniczną.

II wojna światowa przyniosła duże zmiany. Z powodu niedostatku siły roboczej imigranci z Chin mogli otrzymać lepszą pracę i w związku z tym zacząć proces asymilacji z kulturą amerykańską. Po zniesieniu ograniczeń zmuszających ich do pracy jedynie w pralniach i restauracjach zaczęli się cieszyć większą ruchliwością społeczną. Oczywiście, nie wszystkim udało się wówczas odnieść sukces: wielu pozostało w wielkomiejskich gettach chińskich dzielnic (Chinatowns). Niedawno w nowojorskim Chinatown nasiliła się przemoc i wzmogła wojna gangów, co jedynie podkreśla różnice w poziomie życia społeczności chińskich imigrantów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.