Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

ANALITYCZNA TEORIA JUNGA CZ. II

Powody zerwania stosunków, początkowo bliskich i zażyłych, były złożone i „z góry przesądzone”, a wiązały się z konfliktem natury zarówno osobistej, jak i intelektualnej. Jednakże jedną z ważniejszych przyczyn było odrzucenie przez Junga panseksualizmu Freuda. „Bezpośrednią przyczyną było to, iż Freud […] utożsamiał psychoanalizę jako metodę ze swą teorią seksu, a moim zdaniem teoria ta była nie do przyjęcia” (osobista informacja od Junga, 1954). Po zerwaniu z Freudem Jung zajął się rozwijaniem własnej teorii psychoanalizy i własnych metod psychoterapii. Stały się one znane pod nazwą psychologii analitycznej. Jung sformułował podstawowe założenia tej teorii przed poznaniem Freuda, a pracował nad nimi przez cały okres ich współpracy (Jung, 1913).

Zanim przystąpimy do omówienia poglądów Junga, spróbujmy przyjrzeć się pewnym aspektom jego biografii. Carl Gustav Jung urodził się 26 czerwca 1875 roku w Szwajcarii w miejscowości Kesswyl, położonej nad Jeziorem Bodeńskim w kantonie Thurgau. Wychował się w Bazylei. Jego ojciec był pastorem Szwajcarskiego Kościoła Protestanckiego. Jung wstąpił na uniwersytet w Bazylei z zamiarem studiowania filologii klasycznej i archeologii. Przypuszczalnie jednak pod wpływem przeżytego snu zainteresował się naukami przyrodniczymi i stąd, przez przypadek, studiami medycznymi. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk medycznych na uniwersytecie w Bazylei zaczął pracować jako asystent w Szpitalu Psychiatrycznym Burghölzli w Zurychu oraz w tamtejszej Klinice Psychiatrycznej i w ten sposób rozpoczęła się jego kariera psychiatry. Był asystentem, a późnej współpracownikiem Eugena Bleulera, sławnego psychiatry, który wprowadził pojęcie schizofrenii, a także studiował przez krótki czas w Paryżu z Pierre’em Janetem, ulubieńcem i następcą Charcota. W 1909 roku zrezygnował z pracy w szpitalu, a w 1913 roku ze stanowiska wykładowcy psychiatrii na uniwersytecie w Zurychu i cały czas poświęcił na praktykę prywatną, studia, badania, podróże i pisanie. Przez wiele lat prowadził seminarium dla studentów mówiących po angielsku: po wycofaniu się Junga z czynnego nauczania powstał w Zurychu instytut jego imienia. W 1944 roku na uniwersytecie w Bazylei została ustanowiona – specjalnie dla Junga – katedra psychologii medycznej, jednakże po roku zły stan zdrowia zmusił go do rezygnacji z tego stanowiska. Umarł w Zurychu 6 czerwca 1961 roku w wieku 85 lat.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.