Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Analiza obiektu przez dziecko w przedszkolu

Spostrzeżenia dzieci w wieku przedszkolnym cechuje nadal syn- kretyzm, zwłaszcza we wczesnej i średniej fazie tego okresu rozwojowego. Dziecko nie potrafi przeprowadzić szczegółowej analizy spostrzeganego obiektu, rozczłonkować go na części, a następnie powiązać je w zwartą całość, lecz to, co spostrzega, ujmuje globalnie, a zatem w zarysowy i ogólnikowy sposób. Młodsze dzieci wyróżniają w przedmiotach i zjawiskach otoczenia przede wszystkim tzw. cechy silne – własności 3atwo uchwytne i przyciągające mimo woli ich uwagę. Są to cechy wyglądu zewnętrznego, np. jaskrawa barwa, niezwykły kształt, głośny lub powtarzający się dźwięk itp.

Ponieważ dziecko spostrzega niektóre własności przedmiotów „pod -rząd”, dokonując jednostronnej, wyrywkowej analizy obiektu, jego spostrzeżenia są zazwyczaj dość chaotyczne i nieuporządkowane. To samo dziecko może nas jednak zadziwić jako bystry obserwator, dostrzeże ono nieraz takie szczegóły, które uchodzą uwagi .człowieka dorosłego: wyżłobienie na niewielkim, płaskim kamyczku, punkcik na fajansowym talerzyku itp. Wiąże się to nie tylko z dużą sprawnością analizatorów, lecz także z subiektywizmem .spostrzeżeń dziecięcych, dzieci wyodrębniają bowiem w przedmiotach i na obrazkach przede wszystkim te szczegóły, które wywołują w nich określone przeżycia emocjonalne, prowadzi to niejednokrotnie do błędnych rozpoznań i fałszywych sądów oraz do mało celowych czynności, np. dziecko ucieka przed cieniem drzewa, bo wydaje mu się, że ściga je olbrzymia postać, albo nazywa żyrafę „ptaszkiem”, bo rzuca mu się w oczy wydłużona szyja, jak u bociana.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.