Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Antykonformistyczna tendencja w grupie

Powyższe rozważania wyjaśniają zjawisko tak zwanego „esprit de corps” – „ducha grupy”, którym interesuje się także psychologia potoczna. Jest ono czymś, czym chełpią się pewne organizacje, pewne grupy, i czymś, co pewne formy wychowania, np. wychowanie wojskowe, usiłuje wytworzyć u swoich pupilów. Rzecz zrozumiała, iż fałszywie pojęty ów esprit de corps bywa utożsamiany z tak zwaną „duszą zbiorową”. Nie ma jednak potrzeby, ażebyśmy to fałszywe utożsamienie rozpatrywali bliżej na tym miejscu.

Skoro poprzednio była mowa o konformizmie grupy, to trzeba pamiętać, że w każdej grupie żywej istnieje obok tendencji konformistycz- nej przeciwstawna jej tendencja, którą można by nazwać dyskon- formistyczną czy też antykonformistyczną. Obie te przeciwne tendencje istnieją w dialektycznym powiązaniu obok siebie zwalczając się nawzajem, a równocześnie wzajemnie się warunkując.

W niektórych podręcznikach psychologii społecznej istnieją osobne rozdziały poświęcone różnicom indywidualnym. Istnieje też, jak wiadomo, osobna gałąź psychologii zwana psychologią różnicową1. Są pewne takie różnice osobnicze, które mają charakter raczej biologiczny i którymi psychologia społeczna mało się interesuje, np. różnice w ostrości poszczególnych zmysłów. W odniesieniu do szeregu różnic, które dawniej uważano za wrodzone i charakterystyczne dla pewnych tylko zbiorowisk ludzkich, np. ras, udało się naukom społecznym wykazać, że są to raczej różnice wtórne, wynikłe z warunków bytu. Twierdzenie o rzekomo niższej wrodzonej inteligencji ras kolorowych w porównaniu z rasą białą okazuje się tym bardziej bezpodstawne, im ściślejsze i bardziej bezstronne stają się metody porównań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.