Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

ASPEKTY INTELIGENCJI LUDZI DOROSŁYCH

Psychologowie interesują się wieloma aspektami inteligencji ludzi dorosłych i dobierają metody, które wydają się najwłaściwsze dla rozwiązania różnych problemów.

Testy sortowania stosuje się dla ustalenia, czy liczba prawidłowych reakcji ludzi starszych jest mniejsza niż ludzi młodszych oraz czy ich sposób zachowania różni się jakościowo bądź odbiega od normy. Badania dają na te pytania odpowiedzi pozytywne. Ogólnie ludzie starsi dokonują klasyfikacji przedmiotów według mniejszej ilości kategorii. Rodzaje reakcji ludzi starszych są takie same jak młodszych i ułożone są w przybliżeniu w tym samym porządku: najpierw odpowiedzi popularne, później rzadkie: liczba odpowiedzi oryginalnych jest także u ludzi starszych mniejsza. Jednak wśród tych reakcji zdarzają się czasem reakcje odbiegające od normy, zbliżone do reakcji chorych psychicznie lub ludzi z uszkodzeniami mózgu. Im człowiek jest starszy, tym częściej zdarzają się tego rodzaju reakcje. Gdy ludzie starsi układają przedmioty według podanego wzoru (karty lub klocki), starają się upodobnić te wzory do rzeczy im znanych, wykazują niezdolność do obserwacji, powtarzają odpowiedzi parokrotnie lub wyrażają dziwaczne poglądy (11).

Psychiatrzy interesujący się przystosowaniem pacjenta zmuszeni są czasem stosować szybkie, a mniej dokładne metody oceny inteligencji, chociaż inteligencja może być mierzona efektywnie jedynie za pomocą ścisłych, standaryzowanych testów. Najbardziej oczywistymi cechami inteligencji starszego człowieka są na przykład: zdolność udzielania odpowiedzi na skierowane bezpośrednio pytania dotyczące jego tożsamości, miejsca i czasu, rozumienia poleceń, przypomnienia sobie minionych zdarzeń, gospodarowania pieniędzmi, orientowania się w otoczeniu. Posiadanie normalnej i wydajnej inteligencji oznacza, że człowiek może koordynować kilka programów swego zachowania się, tak aby działały one skutecznie i ekonomicznie, umie przypomnieć sobie zdarzenia z przeszłości, nie myląc ich kolejności chronologicznej: ma świadomość samego siebie i otaczającego świata, nie myli faktów realnych z urojeniami, przeszłości z teraźniejszością, szylako pojmuje sens zdarzeń. Ludzie bardzo starzy w porównaniu z młodymi gorzej spełniają te wymagania, chociaż ich braki intelektualne nie uwidoczniają się dopóki badania testowe nie dotrą do granic ich możliwości intelektualnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.