Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Badanie ludzi w starszym wieku

Ludziom w różnym wieku przedstawiano pewne twierdzenia i żądano wyprowadzenia z tych twierdzeń logicznych wniosków (4). Ludzie młodsi zwracali uwagę na rozumowanie logiczne i odpowiadając na pytania trafiali w sedno sprawy. Ludzie starsi odbiegali od tematu, komentując go i odnosząc do własnych doświadczeń. Ujmowali oni przy tym temat dosłownie, unikając podejścia hipotetycznego.

Inne badanie ludzi w starszym wieku polegało na interpretacji pewnej liczby przysłów, np. „Tonący źdźbła się chwyta” (5). Badani wykazywali tendencję do dosłownej, konkretnej interpretacji, np. „Jeśli toniesz, będziesz chwytał byle co”, albo: „Tonący myśli, iż źdźbło go uratuje”. Ludzie młodsi byli skłonni rozumieć przysłowie jako wyraz generalnej zasady i dawali inne odpowiedzi: „Jeżeli masz kłopot, będziesz zadowolony nawet z najmniejszej udzielonej ci pomocy” lub: „Człowiek zrozpaczony próbuje nawet najmniej prawdopodobnych sposobów rozwiązania trudności”. Wpływ wieku na tego rodzaju myślenie jest zaskakujący, ponieważ ludzie starsi posiadają znajomość znacznej liczby ogólpych zasad. Ludzie młodsi, oczywiście, popełniali błędy w interpretacji przysłów, jednak dawali jednocześnie odpowiedzi ogólne, o wyższym stopniu abstrakcji. Ludzie starsi natomiast popełniali błędy w interpretacji, dawali wyjaśnienia dosłowne bądź podawali przykłady. Młodsi częściej również przyznawali, że nie rozumieją sensu przysłowia, co dowodzi, iż w pełni zdają sobie sprawę, jaki charakter powinna mieć właściwa interpretacja.

Badanym przedstawiono zestaw przysłów i dla każdego z nich podawano do wyboru trzy możliwe interpretacje: jedna interpretacja miała charakter dosłowny lub konkretny, druga formułowała zasadę generalną, abstrakcyjną, a trzecia wyrażała zasadę ogólną o ograniczonym zastosowaniu. Polecano badanym, aby uporządkowali te interpretacje od najlepszych do najgorszych. Na przykład, przysłowie: „Nie wkładaj wszystkich posiadanych jaj do jednego koszyka”, miało następujące interpretacje: 1) „Jajka mogą się zgnieść”: 2) „Lepiej mieć niejedno źródło dochodu”. 3) „Nie polegaj zbyt mocno na jednym rozwiązaniu”. Ludzie starsi gorzej spostrzegali różnice między interpretacją ogólną a konkretną. Przyczyną tego zjawiska może być zmniejszenie zdolności myślenia kategoriami abstrakcyjnymi bądź też osłabienie zdolności przerzutu uwagi i dokonywania porównań między tekstem przysłowia a interpretacjami. Zjawisko to świadczy o zmniejszaniu się zdolności oceny własnego działania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.