Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Badanie przypadków pacjentów z uszkodzeniami mózgu

Poczynając od swych obserwacji dotyczących żołnierzy, którzy zostali ranni w głowę podczas I Wojny Światowej, Goldstein przeprowadził liczne badania nad skutkami uszkodzeń mózgu. Badania te, z których większość opublikowano wcześniej w Niemczech, zostały zebrane i przedstawione w skrócie w jego książce After-effects of brain injuries in war (1942 – Późniejsze następstwa uszkodzeń mózgu doznanych na wojnie). Książka ta – oparta na obserwacjach prawie 2000 pacjentów, spośród których część znajdowała się pod mniej lub bardziej ciągłą kontrolą przez 10 lat -zawiera opis neurologicznych i psychologicznych objawów występujących u pacjentów z uszkodzeniami mózgu, metod służących do badania funkcji psychicznych oraz sposobu leczenia tego typu pacjentów. W całej tej książce, podobnie jak w innych publikacjach, Goldstein konsekwentnie zajmuje stanowisko organicystyczne, które pozwala zrozumieć i wyjaśnić zachowanie pacjentów z uszkodzeniami mózgu.

Na przykład charakterystyczną cechą ich zachowania jest utrzymywanie porządku i czystości. Poświęcają oni wiele czasu na porządkowanie swych rzeczy i dbanie o to, aby wszystko było w dobrym stanie. W szpitalu są bardzo dobrymi pacjentami, ponieważ szybko przystosowują się do regulaminowych czynności i łatwo wciągnąć ich do zajęć gospodarczych. Goldstein stwierdził, że zachowanie to jest symptomem wynikającym z ich defektu. Poświęcając całą uwagę zadaniom zrutynizowanym, pacjenci mogli uniknąć niezwykłych i nieoczekiwanych sytuacji. Sytuacje takie mogą mieć katastrofalny wpływ na zachowanie pacjenta. Innymi słowy: ich zamiłowanie do rutynowego porządku jest wyrazem uporczywego dążenia zmienionej osobowości do uporania się z defektem przez unikanie sytuacji, nad którymi nie potrafią już zapanować ani przystosować się do nich. W istocie znaczna część zachowań osób z uszkodzeniami mózgu ma charakter kompensacyjny i pozwala im poradzić sobie ze światem w taki sposób, jaki jest najlepszy w danych okolicznościach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.