Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

BIOLOGICZNE PODŁOŻE INTELIGENCJI

Biologiczne podłoże inteligencji nie jest dokładnie wyjaśnione. Prawdopodobnie ważnym czynnikiem są rozmiary tkanki korowej mózgu, ale jej struktura, rozkład i skład biochemiczny mogą być równie istotne. Funkcje kory są wzmacniane przez wiele procesów fizjologicznych, a w przypadku ich zaburzeń związanych z wiekiem zmniejszyć się może działanie kory i innych okolic mózgu. Jednym z mechanizmów wpływających na normalne obniżanie się zdolności intelektualnych jest degeneracja ośrodkowego układu nerwowego i innych związanych z nim układów, a szczególnie czołowych płatów mózgu. Normalnemu procesowi starzenia się towarzyszą rozlane, ale kumulujące się uszkodzenia, które nie powodują występowania stanów patologicznych, lecz zmniejszają możliwości działania. Funkcje czołowych asocjacyjnych okolic mózgu nie są wyjaśnione, w przeciwieństwie do ustalonej lokalizacji poszczególnych funkcji w innych obszarach. Wydaje się, iż okolice te związane są w skomplikowany sposób z innymi częściami kory i odgrywają pewną rolę w wyższych funkcjach poznawczych, takich jak uczenie się, rozwiązywanie problemów, planowanie i myślenie twórcze. W mózgu ulegającym zanikowi w późnej starości największe zmiany obserwuje się w płatach czołowych. U ludzi powyżej 45 lat, nie wykazujących odchyleń od normy, stwierdza się objawy uszkodzeń mózgu za pomocą odpowiednich testów (por. rozdz. II i VI) (13 – 18). Wskutek osłabienia układu krążenia może się zmniejszyć dopływ tlenu lub innych środków odżywczych do tkanki kory mózgowej, co po pewnym czasie może wpływać na gorsze działanie ośrodkowego układu nerwowego i stopniową utratę tysięcy niezastąpionych komórek nerwowych. Rozproszone uszkodzenia kory mózgowej mogą powodować wzrastającą dezorganizację, podobnie jak stałe zmniejszanie się liczebności społeczeństwa dezorganizuje działalność instytucji społecznych, gdy liczba pracujących jednostek spada poniżej minimum, które jest niezbędne dla prawidłowo zorganizowanego układu wzajemnie powiązanych systemów. Może to również obniżać stosunek liczby dopływających użytecznych informacji do liczby zakłóceń (13).

Większość testów inteligencji operuje materiałem, który ludzie starsi mogą oglądać lub dotknąć. Chociaż zatem normalne obniżenie się inteligencji można przypisywać częściowo pogorszeniu funkcji obwodowych (sensorycznych i motorycznych), jednak główną przyczyną jest pogorszenie funkcji centralnych – stanowiących podstawę procesów inteligencji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.