Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Bycie-poza-światem (możliwości ludzkie)

Analiza egzystencjalna podchodzi do problemu egzystencji człowieka mając na uwadze jedynie to, iż ludzie istnieją w świecie, posiadają świat i pragną wykroczyć poza świat (Binswanger). Bycie-poza-światem (przekraczanie świata) nie jest przez Bins- wangera rozumiane jako przebywanie w świecie pozadoczesnym (w Niebiosach), lecz wyraża różnorakie możliwości transcendencji świata, w którym ludzie przebywają, i wkraczanie przez nich w świat nowy. Człowiek może, jeśli tego pragnie, zrealizować w pełni możliwości swego bytu (nietzscheańskie przezwyciężenie). Człowiek może żyć życiem autentycznym jedynie wtedy, gdy urzeczywistnia swe możliwości. Jeśli ludzie ignorują lub ograniczają pełnię możliwości swej egzystencji albo też pozwalają się zdominować innym ludziom czy swemu środowisku, ich egzystencja jest nieautentyczna. Ludzie mogą w sposób wolny wybierać jeden z tych dwu sposobów życia.

Boss stwierdza stanowczo, że egzystencja to jedynie nasze możliwości ustosunkowania się do tego, co napotykamy. „W istocie”, pisze Boss, „cżłowiek egzystuje zawsze i jedynie jako miriady możliwości odkrywania i ustosunkowania się do istot żyjących i rzeczy, które spotyka” (1963, s. 183). Co więcej, człowiek musi z odpowiedzialnością przyjąć na siebie wszystkie swe możliwości wchodzenia ze światem w relacje odkrywające, tak aby to, co może się w świetle tych relacji ujawnić, mogło w jak największym stopniu włączyć się w jego egzystencję. Innymi słowy: człowiek powinien zaakceptować wszystkie swe możliwości życiowe, powinien przyswoić je i zespolić tak, aby stanowiły wolne, autentyczne własne ja, nie usidlone w nośnej mentalności anonimowego, nieautentycznego „przeciętnego człowieka”. Wolność człowieka polega na gotowości zaakceptowania i przyzwoleniu na to, by być wszystkim tym, czym jest… (1963, s. 48).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.