Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Człowiek sprawny – dalszy opis

Spostrzeganie jest selektywne: przy dużej wprawie nie musimy rejestrować wszystkich zjawisk dla uzyskania oceny. Lekarz-konsultant stawia diagnozę w ciągu kilku sekund i czeka na niedoświadczonych studentów, którzy przeprowadzają ocenę wolniej i niepewnie. Człowiek wprawny porównuje układ kilku danych za pomocą pewnego typu wewnętrznego „klu- cza-wzoru”, wytworzonego dzięki doświadczeniu.

W pewnych sytuacjach trzeba oceniać wartość każdej danej i dokonywać prób kontrolnych, aby uniknąć ryzyka błędu. Świadomość tego ryzyka błędu wyjaśnia częściowo zmniejszoną pewność siebie ludzi starszych i ich powolniejsze działanie. Chcą oni mieć więcej informacji przed podjęciem decyzji i działania (3 – 5).

Sprawne działanie cechuje zdolność do szybkiej oceny sytuacji i znaczenia zdarzeń oraz umiejętność wyboru głównych ogniw i włączenia ich we właściwy schemat myślenia i działania. Takie zdolności umożliwiają człowiekowi działanie w sytuacjach, w których większość zdarzeń dzieje się poza zasięgiem jego wzroku i słuchu. Drganie wskazówki na skali ciśnienia oliwy wskazuje doświadczonemu pilotowi na defekt silnika, niebezpieczeństwo awarii i możliwe zakłócenia w locie. Wywołuje zatem serię reakcji antycypacyjnych, takich jak sprawdzenie silnika lub wydanie poleceń ratunkowych. Reakcja jest prawie natychmiastowa, a reakcje antycypacyjne zostały przygotowane do odebrania sygnału dla rozpoczęcia akcji.

W większości przypadków sprawna działalność wymaga współdziałania między człowiekiem a jego otoczeniem, np. między kierowcą, samochodem, stanem drogi i warunkami ruchu ulicznego. Zdolność operowania symbolami, jaką posiada człowiek, pozwala mu na pewien czas oderwać się od spostrzegania i uwikłania się w świat realny. Operując symbolami, które „zastępują” rzeczy, możemy wykraczać poza bezpośrednie doświadczenie i percepcję, uwolnić się chwilowo od świata zjawisk realnych i za pomocą procesów abstrakcyjnych „przedstawiać” rzeczywiste i możliwe wydarzenia. Potrafimy stworzyć w myśli „mapę” okoliczności i zdarzeń, przypomnieć sobie doświadczenia z przeszłości i nadać im nowe znaczenie, antycypować przyszłe zdarzenia, formułować plany i rozpatrywać różne możliwości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.