Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Czym jest odruch Babińskiego?

Przykłady odruchów należących do pierwszej grupy: odruch źrenicowy, polegający na zwężeniu źrenicy pod wpływem światła: odruch mrugania, polegający na zamknięciu powiek pod wpływem dotknięcia rogówki: krzyk1: liczne odruchy bezwarunkowe związane z pobieraniem pokarmu, jak ssanie, wydzielanie śliny: odruchy związane z wydalaniem moczu i kału.

Przykładem odruchów należących do drugiej z wyżej wyodrębnionych grup jest tzw. odruch Babińskiego, który polega na tym, że przy podrażnieniu podeszwy stopy duży palec podnosi się do góry. Odruch ten zanika w okresie niemowlęctwa. U człowieka dorosłego przy podrażnieniu podeszwy stopy wszystkie palce zginają się do dołu. Występowanie odruchu Babińskiego u człowieka dorosłego .jest objawem patologicznym: odruch ten- odgrywa dużą rolę w diagnostyce neurologicznej, świadczy bowiem o organicznych patologicznych zmianach w ośrodkowym układzie nerwowym.

Przykładem trzeciej grupy odruchów jest odruch chwytny. Przy dotknięciu jakimś przedmiotem wewnętrznej powierzchni dłoni noworodka, dłoń jego zaciska się tak mocno na przedmiocie, że można dziecko podnieść za ręce do góry, a dłonie jego nie otworzą się i nie puszczą trzymanego przedmiotu. Wśród odruchów tej grupy należy wymienić jeszcze: odruch toniczno-szyjny, odruch oczno-karkowy Peipera oraz odruch Moro, zwany inaczej odruchem obejmowania.

Pierwszy krzyk noworodka jest reakcją bezwarunkową na dopływ powietrza do płuc: później krzyk może stać się reakcją warunkową. Odruch toniczno-szyjny- gdy noworodek leży na wznak i przekręcimy mu głowę w prawo, to ręka prawa wyprostowuje się a lewa kurczy. Również kiedy noworodkowi unosi się głowę do góry, to podnosi on także kończyny, a przy opuszczaniu głowy opuszcza w dół kończyny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.