Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

DYNAMIKA OSOBOWOŚCI U DOLLARDA I MILLERA

Dollard i Miller określają ściśle naturę motywacji, a także omawiają szczegółowo rozwój i kształtowanie się motywów, lecz znów nie zajmują się wcale ich taksonomią czy klasyfikacją. Koncentrują się natomiast na pewnych ważnych motywach, takich jak lęk. W swej analizie tych motywów starają się zilustrować ogólny przebieg procesu, jakiego można oczekiwać w odniesieniu do wszystkich motywów.

Wpływ popędów na osobę badaną jest bardzo złożony wskutek wielkiej liczby wtórnych czy nabytych popędów, które również przejawiają się na zewnątrz. W procesie rozwoju u typowej jednostki kształtuje się duża liczba popędów wtórnych, których funkcją jest pobudzanie zachowania. „Te wyuczone popędy są nabywane na podstawie popędów pierwotnych, stanowią ich przekształcenie i służą jako fasada, za którą ukryte są funkcje podstawowych popędów wrodzonych” (1950, s. 31-32).

W typowym nowoczesnym społeczeństwie stymulujące działanie popędów wtórnych zastępuje w dużej mierze funkcje stymulacji dostarczanej początkowo przez popędy pierwotne. Popędy nabyte, takie jak lęk, wstyd i pragnienie akceptacji, motywują większość naszych działań. Wskutek tego przypadkowe obserwacje dobrze wychowanej osoby dorosłej w większości wypadków nie ukazują w sposób oczywisty doniosłego znaczenia popędów pierwotnych. Jedynie w procesie rozwoju lub w okresach kryzysów (gdy zawodzą zalecane przez kulturę sposoby przystosowania) można zaobserwować wyraźne działanie popędów pierwotnych.

Należy także podkreślić, że większość wzmocnień w zwykłym życiu człowieka stanowią nie nagrody pierwotne, lecz zdarzenia początkowo obojętne, które uzyskały zdolność nagradzania dzięki temu, że regularnie towarzyszyły im wzmocnienia pierwotne. Na przykład uśmiech matki staje się potężną nagrodą wtórną (czyli nabytą) dla niemowlęcia, w miarę jak wielokrotnie kojarzy się z karmieniem, przewijaniem i innymi czynnościami opiekuńczymi, które przynoszą przyjemność lub usuwają fizyczną niewygodę. Nagrody wtórne często służą same przez się do wzmacniania zachowania. Ich zdolność wzmacniania nie utrzymuje się jednak w nieskończoność, o ile od czasu do czasu nie występują one nadal łącznie ze wzmocnieniem pierwotnym. Sposób, w jaki zachodzą te zmiany, wiąże się z ogólnym zagadnieniem rozwoju osobowości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.