Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Dyscyplina formalna

Swego czasu panowało przekonanie, że pewne obszary mózgu odpowiedzialne są za rozmaite czynności umysłowe. Chodzi tu między innymi o rozumowanie logiczne, wyobraźnię, uwagę, formułowanie sądów i ocenę estetyczną. Uważano wówczas, że te obszary mózgu – czyli władze umysłowe, jak je nazywano – można wzmocnić poprzez ich używanie, tak jak mięśnie wzmacniają się dzięki ćwiczeniom. Jeśli to „prawda”, to intensywna nauka trudnego materiału powinna wzmocnić władze pokrewne, co byłoby równoznaczne z wystąpieniem zjawiska transferu.

Pod wpływem takiego przekonania zaczęto kłaść nacisk na naukę trudnych przedmiotów nie tyle dla ich przydatności w rozwiązywaniu konkretnych problemów w późniejszym życiu, ile ze względu na rozwijanie ogólnych władz umysłu. Przekonanie to stało się również impulsem do wielu badań, z których wynika na ogół, że próby rozwijania ogólnych władz umysłu poprzez ćwiczenie ich na trudnym i żmudnym materiale tylko nieznacznię przyczyniają się do powstania transferu. Równie mało skuteczne są tu długotrwałe ćwiczenia na materiale pamięciowym. Realny skutek (zgodnie zresztą z naszą zasadą praktyczną ,głoszącą, że uczymy się tego, co sami robimy) jest taki, że ćwiczenia te przynoszą uczniom korzyści w zakresie studiowanych przez nich treści i metod. Na przykład jeśli uczą się oni na pamięć listy wyrazów, to w efekcie będą dobrze pamiętali wyrazy z tej listy, co nie znaczy, że w ogóle rozwinie się u nich zdolność zapamiętywania. Jeśli zaś uczniowie rozwiązują trudne zadania z zakresu logiki matematycznej, to będą „dobrzy” w logice matematycznej, ale równocześnie mogą być „na bakier” z logiką planowania budżetu czy lekcji szkolnej.

W odniesieniu do teorii dyscypliny formalnej, z wieloletnich studiów nad transferem wyłania się taka oto reguła: Próhy nauczania pod kątem transferu w sensie ogólnym, przyniosą zapewne nikle rezultaty. Lepsze wyniki można osiągnąć wtedy, gdy uczy się z nastawieniem na wywołanie względnie specyficznych typów transferu i gdy ćwiczy się z uczniami to, co mają oni sobie przyswoić, zapamiętać i przenieść na zasadzie transferu. W dalszej części rozdziału powrócimy do tej reguły.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.