Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

EDUKACJA MASOWA

Amerykanie uznają swobodny, bezpłatny dostęp młodego pokolenia do wiedzy za naturalny składnik systemu społecznego. Mimo że w większości uprzemysłowionych społeczeństw obowiązuje podobna zasada, Stany Zjednoczone były pionierem takiego podejścia.

W 1900 r. tylko około 7% młodzieży ukończyło szkołę średnią. Do roku 1940 wskaźnik ten wzrósł do 50%: obecnie około 80% młodych Amerykanów i około dwóch trzecich całego społeczeństwa posiada świadectwa ukończenia szkoły średniej. Wzrosła także liczba osób kontynuujących naukę w szkołach wyższych: z 4% w 1900 r., do około 16% w 1940: obecnie jest ich blisko 40% (dla porównania – 10% w Europie Zachodniej).

Elitarne systemy edukacji, czyli takie, które nie są dostępne dla wszystkich, wiążą się z wyższymi wymaganiami co do kandydatów i wyników uzyskiwanych w trakcie nauki. Standardy nauczania są zwykle niższe w szkolnictwie masowym (np. w Wielkiej Brytanii), ponieważ musi ono odpowiadać studentom o bardziej zróżnicowanych zdolnościach.

Szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych jest nie tylko bezpłatne (utrzymywane z podatków na cele publiczne), ale także obowiązkowe. Rodzice są zobowiązani do wysłania dzieci do szkoły prywatnej, religijnej albo publicznej, chyba że istnieją jakieś wyjątkowe okoliczności, które poddawane są ocenie władz lokalnych. W Stanach Zjednoczonych nauka trwa znacznie dłużej niż w innych uprzemysłowionych społeczeństwach. To publiczne, obowiązkowe szkolnictwo jest finansowane z podatków wszystkich obywateli, niezależnie od tego, czy mają oni dzieci i czy ich dzieci uczęszczają do szkoły prywatnej czy państwowej. Dzięki temu system oświaty ma duże możliwości finansowe. Jest to także dowód, że edukacja zajmuje ważne miejsce w hierarchii wartości społeczeństwa i że całe społeczeństwo angażuje się w tę instytucję.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.