Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Eksperymentalne badania dotyczące przewodnictwa

Niektórzy badacze interesują się specjalnie techniką przewodzenia. Formułują oni zasady i przepisy, których musi się trzymać przywódca, ażeby zachować wpływ na swoich zwolenników i kierować nimi. Reguły te zasadniczo łatwo jest wyprowadzić sobie na podstawie wymienionych już przez nas powyżej sposobów, którymi „instynktownie” posługują się przywódcy „z powołania”. Wymieniane tutaj środki techniczne nie będą oczywiście sprowadzały się do logicznych argumentów i rozumowego przekonywania. Idzie tu raczej o środki, którymi oddziaływać można na masy nie składające się z jednostek o bardzo wysokiej inteligencji, przy czym zakłada się, iż przywódca musi działać szybko, iż skłonienia zebranych do pewnej decyzji nie może rozkładać na raty, lecz że ograniczony on jest do oddziaływania doraźnego. Będą tu więc takie przepisy, jak wielokrotne powtórzenie pewnych tez jako praw niepodlegających dyskusji bez uciekania się do zawiłej argumentacji. Dalej oddziaływanie na sferę uczuciową zwolenników, apelowanie do ich pragnień i dążeń.

Na zakończenie wspomnimy jeszcze o pewnych badaniach eksperymentalnych dotyczących przewodnictwa i wywoływania za jego pośrednictwem pewnej specjalnej atmosfery, czy też, używając innego terminu, pewnego specjalnego klimatu społecznego w grupach kierowanych przez przywódców. Mamy tu na myśli badania przeprowadzone przez K. Lewina i. jego współpracowników L Tworzyli oni grupy z chłopców jedenastoletnich, które pod przewodnictwem osoby dorosłej miały wykonać pewne zadanie. Przywódca realizował w myśl ustalonego z góry przepisu jeden z trzech „stylów” przewodzenia: styl „demokratyczny”, „autorytatywny” i styl „laissez-faire”. Wszystkie style były stosowane w owych grupach w pewnej kolejności, doprowadzając na tej drodze do pewnej swoistej atmosfery czy klimatu. Szło między innymi o to, jaka będzie reakcja członków grupy na dany styl. Nie możemy wchodzić szczegółowo w rezultaty tych badań. Zwrócimy uwagę tylko na jeden szczegół. Okazało się mianowicie, że w grupach kierowanych autokratycznie ujawniły się dwie odmienne formy reakcji: w pewnych wypadkach dyktatorski styl przywódców wywoływał reakcję agresywną ze strony członków grupy, w innych natomiast występowała reakcja apatyczna, tzn. członkowie grupy poddawali się biernie rozkazom idącym z góry.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.