Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Formy służenia w praktyce

Dotknęliśmy tu drugiego momentu, równie istotnego – naszym zdaniem – dla stanu amerykańskiej psychologii dziecka w omawianym okresie, jak charakteryzowane dotychczas wrastanie jej w ogólny nurt teoretyczny psychologii. Momentem tym są początki włączania omawianej dyscypliny-do realizacji zadań praktycznych o szerszej doni.osłości społecznej, a nie tylko, jak dawniej, celów węższych, raczej indywidualnych. Rozwojowa i wychowawcza psychologia dziecka wyrastała wszędzie, również w Stanach Zjednoczonych, z potrzeb praktyki.

Dominujące formy służenia praktyce zmieniały się jednak stopniowo. W pierwszych dekadach rozwoju psychologii przejawiały się w tworzeniu poradni różnego typu, w praktyce terapeutycznej (głównie psychoanalitycznej), w popularyzacji wiedzy psychologicznej wśród rodziców i nauczycieli, udzielaniu im porad itp. W ostatnim dwudziestoleciu obserwujemy dodatkowo początki wpływania na organizację życia w kraju, politykę w zakresie zdrowia, oświaty itp. Służą temu: popularyzacja na bardzo wysokim poziomie wiedzy ważnej z punktu widzenia nauczania i wychowania, współpraca z pedagogami, metodykami i innymi specjalistami, ekspertyzy i konsultacje dla czynników administracji państwowej, uczestniczenie we wszystkich akcjach społecznych, których celem było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania psychicznego i rozwoju dziecka.

Służenie praktyce na szerszą skalę stawało się możliwe w miarę bogacenia dorobku psychologii dziecka. Szło z nim w parze zarówno rosnące przekonanie, iż rozwiązywanie problemów wziętych z życia ma istotne znaczenie dla rozwoju teorii, jak też uzyskiwanie przez naukę coraz wyższego prestiżu społecznego, wyrażającego się w wielkości funduszów przeznaczonych na badania i szkolenie, w bardzo dużym zapotrzebowaniu na absolwentów studiów psychologicznych itp.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.