Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Historia Sullivana – ciąg dalszy

Za życia Sullivan opublikował tylko jedną książkę, w której przedstawił swą teorię (1947). Prowadził jednak szczegółowe notatki, a wiele jego wykładów dla studentów Waszyngtońskiej Szkoły Psychiatrii zostało zarejestrowanych na taśmie magnetofonowej. Te notatki i nagrania zostały przekazane Psychiatrycznej Fundacji Williama Alansona White’a. Opublikowano pięć książek opartych na materiałach Sullivana: pierwsze trzy opatrzyły wstępami i objaśnieniami Helen Swick Perry i Mary Gavell, ostatnie dwie – sama Helen Perry. The interpersonal theory of psychiatry (1953 – Interpersonalna teoria psychiatrii) zawiera przede wszystkim cykl wykładów wygłoszonych przez Sullivana zimą 1946-1947 i stanowi najbardziej kompletny opis jego teorii stosunków interpersonalnych. The psychiatrie interview (1954 – Wywiad psychiatryczny) jest oparty na dwóch cyklach wykładów, które Sullivan wygłosił w 1944 i 1945 roku, a Clinical studies in psychiatry (1956 – Badania kliniczne w psychiatrii) opracowano na podstawie wykładów wygłoszonych w 1943 roku. Artykuły Sullivana na temat schizofrenii, których większość powstała w czasach, gdy był związany ze Szpitalem Shepparda i Enocha Pratta, zostały zebrane i opublikowane pod tytułem Schizophrenia as a human process (1962 – Schizofrenia jako proces ludzki). Ostatnim opublikowanym tomem jest The fusion of psychiatry and social science (1964 – Połączenie się psychiatrii i nauk społecznych). Pierwszy i ostatni z tych pięciu tomów są najważniejsze dla poznania jego psychospołecznej teorii osobowości.

Patrick Mullahy, filozof i uczeń Sullivana, wydał pod swą redakcją kilka książek poświęconych teorii stosunków interpersonalnych. Jedna z nich A study of interpersonal relations (1949 – Studium stosunków interpersonalnych) zawiera wiele artykułów napisanych przez ludzi związanych z Waszyngtońską Szkołą Psychiatrii oraz Instytutem Williama Alansona White’a (William Alanson White Institute) w Nowym Jorku. Wszystkie te artykuły, łącznie z trzema artykułami Sullivana, były pierwotnie drukowane w „Psychiatry”. Inna książka, zatytułowana The contributions of Harry Stack Sullivan (1952 – Wkład Harry’ego Stacka Sullivana), zawiera referaty, które na sympozjum poświęconym pamięci Sullivana wygłosili przedstawiciele różnych dyscyplin, między innymi psychiatrii, psychologii i socjologii. W książce tej zamieszczono także zwięzły opis teorii interpersonalnej (pióra Mullahy’ego) oraz kompletną bibliografię pism Sullivana do roku 1951. Streszczenia poglądów Sullivana znajdują się także w trzech innych książkach Mullahy’ego (1948, 1970, 1973). Teorię interpersonalną Sullivana omawia obszernie Dorothy Blitsten (1953), a jego życie i działalność Chapman (1976).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.