Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Idea sterowania pozytywnego

Aby skutecznie sterować zachowaniem instrumentalnym, należy odpowiedzieć na trzy pytania: jakie wzmocnienia pozytywne są odpowiednie: jaka procedura rozkładu wzmocnień daje najlepsze wyniki: i wreszcie – jakie metody pozwalają skonstruować nowe reakcje człowieka. Behawiorystyczni uczeni udowodnili, że nauczyciele czy politycy, którzy u- mieją na te pytania poprawnie odpowiedzieć, mogą osiągnąć godne zazdrości sukcesy w sterowaniu zachowaniem. Istnieją realne możliwości, aby nauczyć ludzi agresywnych i aspołecznych zachowań pożądanych. Można całkowicie zredukować reakcje lękowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ukształtować u ludzi nawyki wydajnej i sumiennej pracy, aby zmusić ich do najwyższego wysiłku w działalności naukowej i kulturalnej. Behawioryści lansują pogląd, że jeśli umiemy manipulować nagrodą znajdującą się w środowisku, to umiemy prawie wszystko. Niestety niewielu opanowało te trudne umiejętności.

Idea sterowania pozytywnego spotyka się często z surową krytyką. Wprawdzie nikt nie zaprzecza, że umiejętne stosowanie nagród, takich jak bodźce materialne czy moralne, daje pożądane rezultaty, jednak wielu zwraca uwagę, że nie jest to jedyna metoda modyfikacji zachowania. Niezależnie od reakcji kontrolowanych przez wzmocnienia zewnętrzne człowiek często działa spontanicznie i samo- r z u t n ie. Jego czynności również są stymulowane i ukierunkowywane przez pewne czynniki wewnętrzne, takie jak ciekawość poznawcza czy poziom aspiracji. Co więcej, istnieją dane wskazujące na to, że w miarę rozwoju intelektualnego i emocjonalnego jednostki, samowychowanie i samokontrola mogą odgrywać większą rolę niż sterowanie zewnętrzne. Zbytnie podkreślanie roli nagrody w życiu jednostki może hamować jej spontaniczną aktywność, jej samodzielność i twórcze myślenie. Są to zupełnie rozsądne zarzuty, które całkowicie podzielam. Powrócę do nich w dalszej części tego szkicu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.