Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Idiotyzm – dalszy opis

Głuptaków i idiotów dzieli się na eretycznych (oligophrenia erethica), odznaczających się wzmożoną ruchliwością i podnieceniem, oraz biernych, apatycznych (oligophrenia torpida), mało interesujących się otoczeniem i słabo reagujących na wszystko, co się wokół nich dzieje.

Ze względu na kryteria objawowe i etiologiczne wyróżnia się szczególne postacie niedorozwoju, m.in. idiotyzm amaurotyczny (idiotia amauroti- ca), małogłowie (microcephalia), mongoloidię albo mongołowatość (morbus Downi), matołectwo albo kretynizm (cretinismus), infantylizm (infantilis- mus), wodogłowie (hydrocephalia) (Bilikiewicz, 1973 Dąbrowski, 1959 Gilarowski, 1957).

W idiotyzmie amaur oty c zny m, zwanym inaczej idiotyzmem ze ślepotą, dużą rolę odgrywa dziedziczność. Wczesna postać dziecięca (choroba Tay-Sachsa) ujawnia się w 3 – 4 mies.ż. Dziecko staje się apatyczne, coraz mniej ruchliwe, występuje porażenie kończyn, zaniki mięśniowe, częste są odruchy patologiczne. Ostrość wzroku słabnie aż do oślepnięcia. Równolegle z objawami fizycznymi występuje bardzo głęboki niedorozwój umysłowy. Z końcem 2 r.ż. dziecko zwykle umiera. Późna postać dziecięca ujawnia się w 3-4 r. ż., postać młodzieńcza między 6 a 14 rokiem życia.

Rzucającą się w oczy cechą fizyczną małogłowia jest znaczne zmniejszenie rozmiarów mózgo-czaszki i cofnięcie czoła. Szwy czaszki zra stają się przedwcześnie, stąd zmniejszony rozmiar i ciężar mózgu oraz jego patologiczna budowa. W skrajnych przypadkach ciężar mózgu wynosi poniżej 400 g. Szczególnie niedorozwinięte bywają półkule mózgowe, a zwłaszcza płaty czołowe. Małogłowie jest przykładem bardzo wczesnego zahamowania rozwoju mózgu dziecka. W budowie mózgu stwierdza się niekiedy cechy charakterystyczne dla 4-5 mies.ż. płodowego. Stopień niedorozwoju umysłowego bywa różny, czasem bardzo głęboki (idiotyzm). U jednostek ruchliwych charakterystyczna jest skłonność do naśladowania, często jednak bez zrozumienia znaczenia i celowości wykonywanych ruchów. limą postać niedorozwoju umysłowego stanowi wodogłowie. Cechą charakterystyczną jest duży rozmiar i specyficzny, kulisty kształt czaszki. Czoło jest bardzo duże i wypukłe, twarz nieproporcjonalnie mała. Przyczyną wodogłowia jest zanik tkanki mózgowej, albo zakłócenia równowagi między tworzeniem się a wchłanianiem płynu mózgowo-rdzeniowego. Może ono być następstwem długotrwałego zapalenia opon mózgowych. Rozróżnia się wodogłowie wrodzone i nabyte. Niedorozwój umysłowy bywa rozmaitych stopni. Poza ogólnym obniżeniem poziomu inteligencji stwierdza się euforię, drażliwość, wybuchowość, osłabienie pamięci, zwiększoną przerzutność uwagi, czasem skłonność do mędrkowania. Dzieci z wodogłowiem, na skutek małej odporności somatycznej, rzadko osiągają wiek dojrzały, umierają zazwyczaj wcześnie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.