Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

INTELIGENCJA NIE WERBALNA

Cztery testy Skali Inteligencji Wechslera nie mają charakteru werbalnego i dlatego na ich wykonanie w mniejszym stopniu wpływa wykształcenie. Pomimo występujących zewnętrznych różnic korelacja między nimi jest bardzo wysoka. Są to próby dotyczące różnych funkcji umysłowych, m. in. retencji, szybkości percepcji (szybkiego myślenia), rozwiązywania problemów, zwracania uwagi na szczegóły i zdolności porównywania wykonania z właściwymi normami.

Historyjki Obrazkowe. Test ten mierzy zdolność porządkowania zestawu faktów w logiczny układ. Badany otrzymuje zestawy składające się z 4 lub 5 obrazków, podobnych do komiksów. Musi on przyjrzeć się im, określić zachodzące między nimi związki i ustalić sensowną kolejność.

Test ten mierzy zdolność wykrywania braków i błędów. Obrazki przedstawiają różne zwykłe przedmioty, np. dom lub rybę, w których brak jest jakiegoś szczegółu. Zadaniem badanego jest powiedzieć, który szczegół został opuszczony.

Układanie klocków. Test mierzy zdolność przenoszenia małego obrazka (z karty) na pełną konstrukcję (z kolorowych klocków). Podobnie jak w teście „Progresywnych Matryc” zaangażowana tu jest prawdopodobnie wyobraźnia przestrzenna (specjalna zdolność operowania kształtami i kątami). W rysunkach nie ma nic specjalnie skomplikowanego, a czas wyznaczony jest tak, że przeciętnie inteligentna osoba może wykonać nawet najtrudniejszy z testów. Jednak przy ocenie brana jest pod uwagę szybkość wykonania (tak jak w teście Historyjek Obrazkowych i w niektórych innych). Tylko niewielu badanych wykonuje wszystkie zadania w najniższym wymiarze czasu.

Układanki. Test mierzy zdolność układania w sensowną całość zestawu fragmentów. Badany otrzymuje trzy układanki, a o ocenie decyduje szybkość i dokładność wykonania. Wraz z wiekiem występuje stałe zmniejszanie się wydajności wykonywania testu, spadek nie jest jednak tak szybki jak przy trzech testach opisanych poprzednio. Test wymaga prawdopodobnie umiejętności zgadywania, szybkiego eliminowania ruchów niewłaściwych, wyczucia form przestrzennych i innych aspektów ogólnych zdolności umysłowych.

Badania wykazują, że związane z wiekiem pogarszanie się zdolności intelektualnych, potrzebnych przy rozwiązywaniu testów „Historyjek Obrazkowych”, „Braków w Obrazkach” i „Układania Klocków” – zachodzi w tym samym tempie i jest stosunkowo szybkie. Testy „Układanek” i „Podstawiania Symboli Cyfr” dają wyraźniejszy obraz normalnego obniżania się funkcji intelektualnych niż inne testy skali Wechsle- ra-Bellevue.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.