Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

KAREN HORNEY CZ. II

Horney przeciwstawia się zdecydowanie koncepcji Freuda, zgodnie z którą „zazdrość o członek” (penis envy) jest czynnikiem wpływającym w decydujący sposób na psychikę kobiet. Jak pamiętamy, Freud twierdził, że specyficzne postawy i uczucia kobiet oraz ich najgłębsze konflikty wynikają z ich poczucia niższości pod względem genitalnym i z ich zazdrości w stosunku do mężczyzn. Horney sądziła, że podstawowe cechy psychiki kobiecej to brak pewności siebie i przywiązywanie nadmiernej wagi do miłości, co ma bardzo niewiele wspólnego z anatomią żeńskich narządów płciowych. Poglądy Horney na psychikę kobiet zostały zebrane i opublikowane dopiero po jej śmierci (1967).

Co się tyczy kompleksu Edypa, Horney sądzi, że nie jest to konflikt o charakterze seksualno-agresywnym między dzieckiem a jego rodzicami, lecz lęk spowodowany istotnymi zaburzeniami stosunków dziecka z jego matką i ojcem, na przykład odrzuceniem, nadmierną opiekuńczością lub karaniem. Agresja nie jest wrodzona, jak twierdzi Freud, lecz jest środkiem, za którego pomocą ludzie usiłują chronić swe poczucie bezpieczeństwa. Narcyzm nie jest w rzeczywistości miłością do samego siebie, lecz wywyższaniem i przecenianiem siebie wynikającym z braku poczucia bezpieczeństwa. Horney atakuje także pojęcia wprowadzone przez Freuda, jak przymus powtarzania, id, ego i superego, lęk oraz masochizm (1939). Jeśli chodzi o stronę pozytywną, to Horney stwierdza, że fundamentalnymi teoretycznymi osiągnięciami Freuda są jego następujące doktryny: determinizmu psychicznego, motywacji nieświadomej oraz emocjonalnych, nieracjonalnych motywów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.