Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Koncepcja Freuda

Szczupłość miejsca nie pozwala nam także podać zestawienia wszystkich opublikowanych prac Freuda. Poczynając od Über der Traum w 1900 roku, a kończąc na wydanej pośmiertnie w 1940 roku pracy An outline of psychoanalysis, psychologiczne prace Freuda wypełniają 24 tomy kompletnego, wzorcowego wydania angielskiego (1953-1974). Czytelnikowi, który nie zna stworzonej przez Freuda teorii osobowości, można polecić następujące jego książki: Über der Traum (1900: wyd. poi. O marzeniu sennym, 1923), Zur Psychopatologie des Alltagslebens (1901: wyd. poi. Psychopatologia życia codziennego, 1912), Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1917: wyd. pol. Wstęp do psychoanalizy, 1935), Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (1933 – Nowy wstęp do psychoanalizy), An outline of psychoanalysis (1940 – Zarys psychoanalizy).

W zamieszczonym poniżej opisie koncepcji Freuda ograniczymy się do spraw dotyczących teorii osobowości, natomiast nie będziemy się zajmować psychoanalityczną teorią nerwicy (którą tak dobrze opisał Otto Fenichel, 1945), technikami psychoanalizy ani bardzo rozbudowanymi zastosowaniami psychologii freudowskiej w naukach społecznych (zob. Hall i Lindzey, 1968), sztuce i humanistyce. Nie uwzględnimy też ewolucji koncepcji Freuda w odniesieniu do podstawowych pojęć jego teorii osobowości: będziemy musieli zadowolić się przedstawieniem ostatecznego sposobu ujęcia przez Freuda tych pojęć, które będziemy tu omawiać. W następnym rozdziale omówimy niektóre uzupełnienia i modyfikacje klasycznej teorii Freuda, wprowadzone przez jego następców, natomiast odbiegające od niej znacznie teorie Junga i Adlera, którzy początkowo byli zwolennikami psychoanalizy, zostaną przedstawione w rozdziałach 4 i 5.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.