Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

KOOPTACJA

Kooptacja polega na włączaniu do systemu jednostek, które mogłyby zagrozić jego istnieniu i trwaniu. Przekazując owym jednostkom część dóbr, czyni się to w nadziei, że nie będą one dążyły do zmiany systemu, a niekiedy nawet aktywnie pomogą w jego utrzymaniu.

Sztuka kooptacji, jak twierdzi Selznick (1948), polega na wzięciu jednostek w ryzy i obciążeniu ich odpowiedzialnością bez zagwarantowania rzeczywistego dostępu do władzy, który mógłby doprowadzić do niepożądanych zmian. Niektóre formy angażowania studentów w zarządzanie uczelnią, można by w pewnej mierze traktować jako proces kooptacji. Mimo obecności studentów w różnych ciałach akademickich (włączając w to rady wydziałów czy senaty) i pozorów „konsultacji” skuteczna władza na uczelniach pozostaje wyłącznie w rękach administracji. To samo dotyczy udziału naukowców w różnych radach akademickich.

Wysiłki mające na celu kooptację często koncentrują się na przywódcach opozycji, którzy mają odwagę otwarcie krytykować system i grozić zmianą. Jednostki takie można próbować przekupić, można przedstawiać im wyczerpujące wyjaśnienia, dlaczego obecna sytuacja jest najlepsza (przynajmniej w obecnych warunkach) oraz zapraszać je do udziału w kręgach, które mają pewien zakres władzy.

Proces kooptacji może być jasny i bezpośredni, jak w przypadku, gdy ograniczoną liczbę członków związków zawodowych dopuszcza się do zasiadania w radach nadzorczych przedsiębiorstw. Proces ten może mieć też charakter pośredni i przyjmować formę taką jak dopuszczanie do rozwoju klasy średniej, co stało się udziałem wielu społeczeństw przemysłowych. Rozwój klasy średniej zapobiegał prawdopodobieństwu rewolucji i zmian, jakie zapowiadał Marks. Rozwój klasy średniej polega na kooptacji do niej proletariatu, które- mu umożliwia się korzystanie z dóbr istniejącego systemu. Dzięki temu zapewnia się współpracę proletariatu w utrzymywaniu status quo. Piven i (Howard (1977) przedstawili szczegółową analizę kooptacji do systemu kilku „ruchów ludzi biednych”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.