Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

KSZTAŁTOWANIE RÓL PŁCIOWYCH W SOCJALIZACJI CZ. II

Programy nauczania w szkołach średnich również odzwierciedlały tradycyjny podział ról związanych z płcią. Chłopcy wybierali warsztaty i nauki ścisłe, a dziewczynki zajęcia z gospodarstwa domowego i literatury. Również tutaj wzrastająca świadomość i presja społeczna doprowadziły do zmian. Nauczyciele i pracownicy poradni zawodowych zachęcają uczniów do wyborów zgodnych z ich zainteresowaniami i takich, które okażą się przydatne, niezależnie od stereotypów płci funkcjonujących w społeczeństwie.

Środki masowego przekazu. Mass media – filmy, książki, magazyny, a szczególnie telewizja – odgrywają ważną rolę w socjalizacji (patrz rozdz. 6). Tradycyjny podział ról nigdzie nie jest tak wzmacniany, jak w mediach (Bus- by, 1975). Nie tak dawno mężczyzn pokazywano w roli nieustraszonych strażników prawa, genialnych naukowców, doskonałych lekarzy i inteligentnych prawników. Radzili sobie w każdej sytuacji, z wyjątkiem własnego domu, gdzie wyprowadzał ich z równowagi opiekacz do chleba lub zmywarka do naczyń. Kobiety na ogół spełniały funkcję dekoracyjną. Ładnie wyglądały, były podporządkowane mężczyznom, często stanowiły obiekt żartów. Ich działania koncentrowały się na domu. Te stereotypowe portrety kobiet i mężczyzn zaczęły się zmieniać w końcu lat osiemdziesiątych. Coraz częściej pokazuje się kobiety, które przestały być „atrakcyjnym dodatkiem” i zajmują odpowiedzialne stanowiska oraz aktywnie kształtują swoje życie.

Goffman (1976) opisuje wpływ reklamy na formowanie się ról płciowych w socjalizacji. Podobnie jak telewizja, również reklama wizualna podtrzymywała i wzmacniała stereotyp mężczyzny: ukazywała go tak, aby wydawał się wyższy i przez to władczy. Kobiety pokazywano w pozycji leżącej na łóżku lub kanapie albo siedzące na podłodze, a więc podporządkowane.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.