Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Metoda uczenia się przez powtarzanie

Osoba badana powtarza jakiś materiał (albo czynność) tak długo aż wyuczy się go do określonego kryterium. Najczęściej stosowanym kryterium jest jednorazowe lub kilkakrotne powtórzenie bezbłędne. Jako wskaźnik przyjmuje się czas lub liczbę powtórzeń niezbędnych do osiągnięcia kryterium. Wskaźnik ten dostarcza informacji o szybkości uczenia się przez powtarzanie.

Metoda uczenia się przez powtarzanie, zwłaszcza jej podstawowa wersja, często nie jest dogodna, a wskaźniki uzyskiwane za pomocą niej tylko na pozór są łatwo porównywalne. Jeżeli osoba badana sama ocenia, kiedy osiągnęła wymagany poziom opanowania materiału, może się zdarzyć, że sygnalizuje ten moment z opóźnieniem, nie wierząc w swoje możliwości. Zdarza się również, przy nastawieniu bardziej beztroskim i optymistycznym, że chociaż badany próbuje osiągnąć kryterium, nie radzi sobie z reprodukcją całego materiału. Potrzebne są dalsze powtórzenia, kłopot sprawia jednak uwzględnienie w ostatecznym wskaźniku nieudanej próby . reprodukcji. ,

Ujemną stroną opisanej wersji metody jest również to, że nie daje ona wglądu w przebieg procesu uczenia się. Za pomocą niej uzyskuje się tylko wskaźnik ogólny, nie dostarczający informacji o różnicach w uczeniu się poszczególnych części materiału. Trudności te mogą być przezwyciężone częściowo, gdy eksperymentator reguluje kolejne powtórzenia i sprawdza po każdym z nich, czego nauczyła się osoba badana.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.