Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

METODY STOSOWANE W BADANIACH NAD UCZENIEM SIĘ

Zapoznając się z metodami stosowanymi w badaniach nad uczeniem się, stwierdzamy, że istnieje duża ich liczba i różnorodność. Nie ma powszechnie przyjętego podziału metod na określone kategorie. Jeśli uwzględni się przede wszystkim rodzaj wchodzących w grę zachowań, które są przedmiotem pomiaru, to można wyodrębnić trzy następujące grupy: metody odruchowo-warunkowe, metody rozpoznawania i metody reprodukcji.

Do pierwszych odwołujemy się wówczas, gdy zainteresowani jesteśmy tworzeniem różnorodnego rcdzaju związków czasowych, nabywaniem określonego typu reakcji, głównie wegetatywnych i ruchowych, na nowe bodźce. Metody grupy drugiej informują o zachowaniu polegającym na rozróżnianiu w aktualnych spostrzeżeniach tego, z czym spotkaliśmy się dawniej, od tego, z czym spotykamy się po raz pierwszy (lub rozróżnianiu przedmiotów, które spostrzegaliśmy w różnych sytuacjach): chodzi tu głównie o uznawanie elementów aktualnych spostrzeżeń za tożsame ze spostrzeżeniami dawniejszymi, co wyraża sią między innymi w twierdzeniu „widziałem”, „słyszałem” itd. odnośnie do przedmiotów spotrzeganych. Metody trzeciej grupy odnoszą się do zachowania polegającego na odtwarzaniu w jakiejś formie tego, co było spostrzegane dawniej.

Rozgraniczenia między wyodrębnionymi grupami metod nie zawsze okazują się łatwe, ponieważ i podział zachowań, według którego je wydzielono, może sprawiać trudności. Ponadto w pewnych sposobach postępowania badawczego odwołujemy się do więcej niż jednego rodzaju zachowań. W związku z tym mówi się o metodach kombinowanych. Przykładem ich może być postępowanie, w którym odwołujemy się i do reprodukcji i do rozpoznawania. Tymi złożonymi sposobami postępowania nie będziemy zajmowali się obecnie: w poszczególnych etapach badania obowiązują wówczas zasady metod cząstkowych stosowanych aktualnie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.