Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

NACISK POLITYCZNY I KOMITETY AKCJI POLITYCZNEJ

Główną taktyką grup interesu jest wywieranie nacisku na władze, aby poparły ich cele. Wywieranie nacisku może mieć formę dostarczania informacji na dany temat bądź używania środków ekonomicznych i innych, aby wpłynąć na głosy ustawodawców i decyzję członków władz wykonawczych. W 1986 r. w Stanach Zjednoczonych było 8200 zarejestrowanych lobbyistów i, jak się przyjmuje, 20 tys. nie zarejestrowanych (Thomas, 1986).

Najbardziej powszechną formą działania grup interesu są komitety akcji politycznej (PAC), które zdobywają i dzielą fundusze przeznaczone na propagowanie ich celów. Komitety te finansują kampanie wyborcze tych kandydatów, którzy popierają te cele, i starają się wyeliminować kandydatów, którzy są im przeciwni. W 1986 r. kandydaci na stanowiska polityczne otrzymali z komitetów PAC około 127 milionów dolarów: kandydaci do Izby Reprezentantów otrzymali od PAC w przybliżeniu jedną trzecią funduszów na swoją kampanię wyborczą.

Komitety PAC są od pewnego czasu przedmiotem debaty społecznej. Część jej uczestników twierdzi, że komitety działają zwykle niejawnie i sponsorują system politycznego protekcjonizmu, co nie służy dobru społecznemu. Inni zwracają uwagę na to, że komitety upowszechniają władzę, często dostarczają informacje nie znane ustawodawcy i jego urzędnikom i zwiększają wpływ na politykę obywateli, którzy w przeciwnym razie byliby zupełnie bezsilni. Nie udzielono prostej odpowiedzi na pytanie, czy komitety są pożytecznym czy szkodliwym elementem życia politycznego: zauważa się jednak wysiłki, aby ograniczyć ich prawo do zdobywania i rozdzielania funduszów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.