Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Nieświadomość osobowa

Nieświadomość osobowa jest obszarem położonym blisko ego. Składa się ona z tych doświadczeń jednostki, które były początkowo świadome, lecz zostały wyparte, stłumione, zapomniane lub zlekceważone, oraz z doznań, które były zbyt słabe, by wywrzeć świadome wrażenie. Podobnie jak we freudowskiej koncepcji przedświado- mości, treści nieświadomości osobowej są dostępne świadomości. Między nieświadomością osobową a ego istnieje dwustronna komunikacja.

Kompleksy. Kompleks jest ustrukturalizowaną konstelacją uczuć, myśli, spostrzeżeń i wspomnień istniejącą w nieświadomości osobowej. Ma on jądro, które działa jak magnes, przyciągając do siebie różnorakie doświadczenia (Jung, 1934).

Dla przykładu rozpatrzmy kompleks matki (Jung, 1954a). Jądro tego kompleksu wywodzi się częściowo z doświadczeń, jakie zgromadził cały gatunek ludzki obcując ze swymi matkami, a częściowo z własnych doświadczeń dziecka pochodzących z kontaktu z własną matką. Pojęcia, uczucia i wspomnienia dotyczące matki wiążą się z jądrem i tworzą strukturę określaną przez Junga jako kompleks. Im większą siłą dysponuje jądro kompleksu, tym więcej wiąże z sobą doświadczeń. O ludziach, których osobowość zdominowana jest przez ich matki, można zatem powiedzieć, iż mają silny kompleks matki. Myśli, uczucia i działania takich osób wyznaczane są przez obraz matki. Bardzo duże znaczenie przywiązują one do tego, co matka mówi i czuje, a obraz jej ma najważniejszą pozycję w świadomości. Kompleks może działać jak autonomiczna osobowość, mająca własne życie psychiczne i własną energię. Może on przejąć kontrolę nad całą osobowością i wykorzystywać psychikę dla własnych celów. Przykładem może być tu Tołstoj, owładnięty ideą ubóstwa i prostego życia, oraz Napoleon, zdominowany przez żądzę władzy.

Samo jądro kompleksu i niektóre skojarzone z nim elementy są w zasadzie nieświadome, lecz każde z tych skojarzeń może zostać uświadomione i często też tak się dzieje.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.