Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Okres rozczarowań i konfliktów wśród młodzieży

Na jeszcze jedną specyficzną cechę światopoglądu młodzieńczego zwracali dosyć powszechnie uwagę psychologowie, zajmujący się tym okresem rozwojowym w latach dwudziestych i trzydziestych naszego wieku. Jest nią idealizm młodzieńczy, rozumiany jako tworzenie koncepcji rzeczywistości doskonałej, w pełni zaspokajającej potrzeby uczuciowe i normy moralne jednostki (Szuman i inni, 1933).

S. Szuman w rozwoju idealizmu młodzieńczego wyróżnia 3 fazy: antycypacyjną, kompensacyjną i normatywną. Antycypacyjny idealizm wytwarza się na progu okresu dojrzewania (w 12 -14 r.ż.). Po pierwszym zetknięciu się ze światem wartości młodzież oczekuje od życia spełńienia pragnień. Wierzy w istnienie l możliwość osiągnięcia szczęścia, dobra, prawdy. Brak doświadczeń pozwala jej na snucie marzeń i ufny stosunek do życia.

Stopniowo przychodzi jednak okres rozczarowań i konfliktów. Życie nie zaspokaja marzeń i pragnień, a wprost przeciwnie, okazuje się często bardzo surowe i bezwzględne. Wywołuje to chęć ucieczki od rzeczywistości. Następuje wtedy faza idealizmu kompensacyjnego, który chroni przed beznadziejnym pesymizmem i zniechęceniem. Rozczarowania, które spotykają młodzież, mogą również pobudzać ją do buntu przeciw otaczającej rzeczywistości. Przejawem tego jest, zdaniem Szumana, ostry bezwzględny krytycyzm, najpierw zwrócony ku innym, potem również i ku sobie. Przedmiotem pretensji młodych staje się zwłaszcza świat ludzi dorosłych, którzy ich zdaniem ponoszą odpowiedzialność za błędy i uchybienia, jakich pełne jest życie. Jednostki, które nie ulegną głębszemu zniechęceniu, szukają dróg i możliwości naprawy istniejącego stanu rzeczy. Wprzęgają się w służbę ideałów, które przynajmniej w części możliwe są do zrealizowania. Stanowi to ostatnią fazę idealizmu, zwaną normatywną albo praktyczną: występuje ona zazwyczaj w ostatnich stadiach okresu dorastania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.