Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Opracoanie definicji zdrowia psychicznego – dalszy opis

M. Sabshin (1967), autor pierwszego referatu wygłoszonego na wspomnianym sympozjum, a zarazem współautor pracy monograficznej o teoretycznych i klinicznych koncepcjach zdrowia psychicznego (ogłoszonej wraz z D. Offerem w 1966 roku), rozpatruje „normalność”, pojęcie przeciwstawiane chorobie, jako: zdrowie, jako utopię („niedościgłe wzory”), jako wartość przeciętną oraz jako proces. To ostatnie ujęcie „normalności” podjął Grinker (1967a) stając na stanowisku, że zdrowie i choroba stanowią biegunowe przeciwieństwa występujące na różnych poziomach. W myśl zapatrywań Grinkera w określeniu zdrowia psychicznego powinny być uwzględnione m. in. takie czynniki, jak: zdolność do pełnienia różnych ról społecznych, elastyczność wobec wielu nagle zmieniających się sytuacji, a zwłaszcza – zdolność do rozwinięcia i utrzymania stosunków emocjonalnych z innymi ludźmi.

Nawiązując do niektórych ze zreferowanych koncepcji oraz rozwijając pewne własne sugestie, przedstawiono poniżej „model” zdrowia i patologii: w, istocie jest on jedynie próbą ustosunkowania się do tego trudnego zagadnienia.

Wiązka wymiarów reprezentujących różne cechy i odzwierciedlających ich nasilenie zbiega się na przeciwstawnych krańcach tworzących dwa bieguny: zdrowie – patologia (patologia wydaje się właściwszym określeniem od choroby, gdyż obejmuje również jej trwałe następstwa oraz nieprawidłowości nabyte przed urodzeniem). Wymiary te różnią się m. in. stopniem ogólności. Niektóre z nich ogarniają kilka wymiarów im podporządkowanych, które dopiero łącznie tworzą jeden z wymiarów podstawowych, np. osobowość lub stan fizyczny ustroju. Przyjmując taki model trzeba z konieczności godzić się na wiele uproszczeń, i to takich, które wywołują istotne zastrzeżenia. Budzi je np. ujmowanie osobowości jako wiązki wymiarów (dymensji) przeciwko czemu wysunięto szereg argumentów w rozdz. XI.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.