Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

PAMIĘC I UCZENIE SIĘ W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Rola pamięci w życiu i działaniu człowieka jest olbrzymia. Dzięki niej dziecko zdobywa wiedzę i różne nawyki, uczy się słów i ich znaczeń, uczy się mówić i myśleć. Pamięć przede wszystkim umożliwia intelektualny rozwój człowieka. Szczególnie wielka jest rola pamięci w uczeniu się – bez pamięci nie do pomyślenia jest proces uczenia się. Jednakże problem stosunku między pamięcią i uczeniem się należy do bardzo złożonych i nie rozstrzygniętych jeszcze w psychologii. Termin „pamięć” rozumiany bywa jako równoznaczny z terminem „uczenie się”. Pojęcie uczenia się. bywa też traktowane jako nadrzędne w stosunku do pamięci. Istnieją również próby bardzo szerokiego ujmowania zjawiska pamięci z równoczesnym ograniczeniem zakresu-pojęcia uczenia się (Budohoska, Włodarski, 1972, s. 17 -18). Nieostrość tych pojęć widoczna jest w pracach badawczych poświęconych uczeniu się i pamięci dzieci, przy czym najczęściej używane są one jako pojęcia niemal równorzędne.

Pamięć i uczenie, się ściśle są związane z rozwojem u dziecka różnych funkcji psychicznych. Ważną rolę w zapamiętywaniu i uczeniu się odgrywa przede wszystkim motywacja, ponieważ ma ona wpływ na ogólną aktywność, działa w kierunku selekcji bodźców, co jest bardzo istotne dla procesu spostrzegania i dla zapamiętywania tych a nie innych treści, wreszcie ukierunkowuje działanie. Jakość zapamiętywania i przypominania zależy od różnych czynników motywacyjnych.- w szczególności od nastawienia na zapamiętywanie, ód zainteresowań i emocji (Budohoska, Włodarski, 1972, s. 140-147). Dziecko łatwiej i trwalej zapamiętuje to, co chce zapamiętać,, co je interesuje, co’ jest dla niego przyjemne.

Silna motywacja jest niezwykle ważnym czynnikiem dla rozwoju pamięci ucznia i jego efektywnego uczenia się, procesy te bowiem są często połączone z wysiłkiem, wymagają niejednokrotnie przezwyciężania trudności, samodzielności, samokontroli, opanowania i poczucia obowiązku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.