Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Poglądy Tolmana

Tolman porusza to samo zagadnienie w swym pełnym uznania artykule o Lewinie, napisanym w związku z jego śmiercią. „Czy jest prawdziwe twierdzenie – w które sam niekiedy miałem chęć uwierzyć – że właściwa konceptualizacja danej przestrzeni życiowej jest możliwa dopiero wtedy, gdy zachowania mające z niej wynikać zostały już zaobserwowane?” (Tolman, 1948, s. 3). Tolman, bardziej miłosierny od innych krytyków, zapewnia, że błąd ten wynika stąd, iż Lewin nie przedstawił wyraźnie pewnych etapów swego myślowego procesu. Heidbreder (1937) w bardzo przychylnej recenzji książki Lewina Principles of topological psychology (Zasady psychologii topologicznej), stwierdza, że Lewin nie sądzi, iż jego topologiczne wykresy powinny służyć jako modele rzeczywistości. Jest to raczej graficzna metoda odwzorowywania logicznej struktury samych relacji. Następnie Heidbreder wyraża pogląd, że pojęcia topologiczne mogą się szczególnie nadawać do zwięzłego i dogodnego przedstawienia złożonej sieci relacji, istniejących w sytuacji psychologicznej.

Na te zarzuty Lewin odpowiedział, że jego odwzorowania są jedynie obrazami znanych faktów i nie pozwalają przewidzieć z góry, jakie zachowanie nastąpi.

Nierzadko słyszy się twierdzenie, że teorie, które wyjaśniają jedynie znane fakty, nie mają szczególnej wartości. Nie mogę zgodzić się z tym poglądem. Zwłaszcza jeśli teoria łączy w jeden logiczny system znane fakty, które uprzednio trzeba było wyjaśniać za pomocą odrębnych teorii, ma ona wyraźne zalety jako system organizujący. Poza tym zgodność ze znanymi faktami świadczy, przynajmniej w pewnym stopniu, o adekwatności tej teorii (1951, s. 20).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.