Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Postępy w leczeniu chorób wieku starczego

Postępy w leczeniu chorób wieku starczego mogą być wykorzystane dla stosowania środków leczniczych, służących przedłużaniu okresu normalnej żywotności organizmu. Postępom medycyny nie zawsze jednak towarzyszą odpowiednie poczynania w zakresie rehabilitacji i opieki społecznej. Bieda, samotność, brud, niedożywienie i zmartwienia stanowią brzemię starości, obciążają ją bardziej, niż to jest nieuniknione, obniżając prawdopodobieństwo uzyskania trwałych efektów dzięki stosowaniu środków leczniczych. W roku 1950 w Wielkiej Brytanii było ókoło 5 milionów ludzi w wieku ponad 60 lat: w 1975 r. będzie ich prawdopodobnie ponad 8 milionów. Więcej zatem ludzi będzie osiągać wiek dojrzały i unikać jego niebezpieczeństw, a w związku z tym zwiększać się będzie grupa ludzi zapadających na choroby wieku starczego. Mimo to, prawdopodobnie około 80% ludności w wieku od 65 do 75 lat stanowić będą ludzie nie dotknięci chorobami chronicznymi.

Na układ chorób starości mogą mieć wpływ postępy w zakresie opieki lekarskiej, a zwłaszcza psychiatrycznej, oraz zmiany socjalne i ekonomiczne w zakresie rent, postaw społecznych, higieny, stopy życiowej itp. Środki finansowe przeznaczane na poprawę w tych dziedzinach należy przeliczać w zestawieniu z korzyściami, jakie osiąga się dzięki wzrostowi zdolności produkcyjnych, dłuższemu okresowi życia poświęconemu pracy, spadkowi liczby zachorowań, a także szczęśliwszemu życiu poszczególnych ludzi (11 – 14).

Znane są zatem niektóre czynniki mające wpływ na starzenie się ludzi. W stosunku do innych czynników możemy jedynie przypuszczać, że wywierają taki wpływ. Niedostateczna jest jeszcze nasza wiedza o tym procesie, tym bardziej są potrzebne dalsze badania oraz uzyskiwanie danych statystycznych dotyczących stanu zdrowia ludności i opieki społecznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.