Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Potrzeby ludzkie w ujęciu Fromma

Ludzie muszą mieć także pewien system orientacji, stały i spójny sposób postrzegania i rozumienia świata. System orientacji, jaki tworzą, może być przede wszystkim racjonalny lub przede wszystkim irracjonalny lub też składać się z obu elementów.

Według Fromma potrzeby te są czysto ludzkie i czysto obiektywne. Nie stwierdza się ich u zwierząt ani też nie wydedukowano ich na podstawie wypowiedzi ludzi o ich pragnieniach. Dążenia te nie są także wytworem społeczeństwa – zostały raczej osadzone w naturze ludzkiej przez ewolucję. Na czym więc polega wpływ społeczeństwa na egzystencję ludzką? Fromm jest przekonany, że specyficzne przejawy tych potrzeb, rzeczywiste sposoby realizowania możliwości człowieka są zdeterminowane przez „układy społeczne, w których on żyje” (1955, s. 14). Osobowość człowieka rozwija się stosownie do warunków, jakie stwarza mu określone społeczeństwo. Na przykład w społeczeństwie kapitalistycznym człowiek może uzyskać poczucie osobistej tożsamości bogacąc się lub może ukształtować poczucie zakorzenienia stając się pewnym, zaufanym pracownikiem wielkiego przedsiębiorstwa. Inaczej mówiąc: przystosowanie danej jednostki do społeczeństwa stanowi zwykle kompromis między potrzebami wewnętrznymi a wymaganiami zewnętrznymi. Dana osoba rozwija w sobie charakter społeczny stosownie do wymagań społeczeństwa.

Fromm zidentyfikował i opisał pięć typów charakteru społecznego, które występują we współczesnym społeczeństwie: receptywny, eksploatatorski, gromadzący, handlowy i produktywny. Typy te reprezentują różne sposoby odnoszenia się ludzi do świata i do siebie nawzajem. Tylko ostatni z tych typów Fromm uważa za „zdrowy” i wyrażający to, co Marks nazwał „swobodną, świadomą działalnością”. Każda jednostka jest mieszaniną tych pięciu typów czy nastawień do świata, aczkolwiek jedno lub dwa z tych nastawień mogą występować wyraźniej niż inne. Tak więc dana jednostka może należeć do typu produktywno-gromadzącego lub nieproduktyw- no-gromadzącego. W pierwszym wypadku byłaby to osoba gromadząca ziemię lub pieniądze po to, aby być bardziej produktywną, w drugim – osoba gromadząca tylko dla gromadzenia, bez żadnej korzyści dla społeczeństwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.