Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Poznawanie świata przez dziecko

Operacje takie dotyczą klas i relacjisr, ale dla dziecka znajdującego się w stadium operacji konkretnych te dwie formy odwracalności nie są jednocześnie dostępne. Operacje konkretne dziecka w młodszym wieku szkolnym są bowiem ściśle uzależnione od konkretnych danych określonej dziedziny, której dotyczą. W odniesieniu do innej dziedziny dziecko może nie umieć jeszcze przeprowadzić operacji myślowej. „Oznacza to– jak stwierdza A. Jurkowski – że w ciągu całego stadium operacji konkretnych poszczególne ugrupowania operacyjne53 rozszerzają się na coraz to nowe dziedziny rzeczywistości” (1967, s. 42). Z wiekiem zakres kategorii, jakie obejmuje dziecko myśleniem operacyjnym, staje się coraz większy, ale wszystkie zdoła ono objąć dopiero w następnym stadium – operacji formalnych. To rozszerzanie się zakresu kategorii, jakie dziecko jest w stanie objąć myśleniem operacyjnym, oznacza coraz lepsze i głębszo poznawanie przezeń otaczającej rzeczywistości.

Istotne dla poznawania świata jest jednak i to, że dziecko znajdujące się na poziomie operacji konkretnych zaczyna także „rozszerzać” swoją myśl poza poglądową, realną rzeczywistość, starając się ogarnąć nie tylko to, co rzeczywiste, ale i to, co jest potencjalnie możli- w e. Ten następny krok w rozwoju staje się możliwy na podstawie ukształtowanych struktur konkretno-operacyjnych. Będzie on miał duże znaczenie dla dalszego rozwoju myślenia w wieku dorastania.

Na przykład ujmując szereg składający się z trzech kolejno następujących po sohie elementów: A B C (rzeczywiste), dziecko znajdujące się w stadium operacji konkretnych zdolne jest w większym stopniu niż dzieci w okresie przedopera- cyjnym do tego, aby przewidzieć kontynuację’ tego szeregu przez dołączenie nowych, ale jeszcze nie ułożonych w kolejności elementówD, E itd. (potencjalnie możliwe – PIavell, 1967).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.