Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Problematyka biologicznego sprzężenia zwrotnego

Problematyka biologicznego sprzężenia zwrotnego jest niezwykle fascynująca pod wieloma względami, nie mówiąc już o tym, że dowodzi ona – w nieco inny sposób – istotnego znaczenia udziału sprzężenia zwrotnego w uczeniu się: być może pewnego dnia biologiczne sprzężenie zwrotne będzie w szkole czymś zwykłym i powszechnym. W jednym punkcie dane uzyskane w badaniach nad biologicznym sprzężeniem zwrotnym wspierają teorię adaptacji rozwojowej Piageta, w której inteligencję definiuje się szeroko jako zachowanie poznawcze. Jak pamiętasz, w teorii tej przyjmuje się, że zachowanie poznawcze rozwinęło się w sensie ewolucyjnym od prymitywnego poznania typu sensorycznego do świadomego poznawania typu refleksyjnego u człowieka dorosłego. Pamiętasz też zapewne, że teoria Piageta utrzymuje, iż nowsze, bardziej złożone rodzaje zachowań poznawczych rozwijają się z zachowań starszych, bardziej prymitywnych i zawierają je w sobie. Można zakładać, że choć istoty ludzkie cechuje inteligencja świadoma czy też refleksyjna, to jednak zachowały one także bardziej prymitywne i mniej istotne z adaptacyjnego punktu widzenia zachowanie poznawcze typu sensorycznego, które przeważnie jest odcięte od świadomości.

Wielu badaczy od lat interesowało się tymi zachowaniami człowieka, które wydają się być funkcją niższych poziomów świadomości. Był wśród nich Zygmunt Freud oraz jego następcy, postulujący istnienie nieświadomej sfery psychiki i badający rolę, jaką odgrywa ona w ludzkim zachowaniu.

Badania nad biologicznym sprzężeniem zwrotnym zdają się dostarczać wspaniałych możliwości przerzucenia pomostu między Freudem i Piagetem i oddania obydwu poziomów zachowania poznawczego pod kontrolę świadomości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.