Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Proces asymilacji przebiega często w sposób nieuświadamiany

Człowiek zapytany o wygląd domu, który znał kiedyś dobrze, ale którego dawno nie widział, opisuje go zwykle z podaniem pewnych szczegółów. Pamięta np. dobrze, że przed domem była niewielka weranda, z której prowadziły drzwi do wnętrza domu, a po prawej ich stronie były trzy okna, dość duże, blisko siebie. Pamięta też, że ściany domu pokrywały deski ułożone nieco skośnie i częściowo zakryte krzewami. Obraz pamięciowy zawiera jednak nie tylko te fragmenty: zapytany widzi dom jako całość, choć niezbyt wyraźnie. Nasuwają się też wyobrażenia odtwórcze domów o podobnym wyglądzie, a zapamiętane skądinąd małe okienka w spadzistym dachu mogą zafałszować aktualny obraz pamięciowy. Na ukształtowanie się treści materiału odtwarzanego wpływa nadto wiedza o tym, co zazwyczaj charakteryzuje drewniane domy budowane w niektórych rejonach kraju. Informacje te mogą być jasno uświadamiane, zarówno co do ich posiadania, jak i roli w procesach pamięci, ale często działają bezwiednie jako określony schemat (w znaczeniu przedstawionym powyżej). Nadaje on materiałowi odtwarzanemu cechy spoistoś-. ci, a ukształtowanie niektórych elementów obrazu pamięciowego jest uzależnione od właściwości schematu. Przypomnienie nie jest’ więc w tym przypadku, i na ogół nie bywa, kopią, lecz właśnie rekonstrukcją i to odbiegającą mniej lub więcej od oryginału, w sposób ukazujący niektóre cechy: indywidualne jednostki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.