Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Proces selekcji informacji

Obok zjawiska nadmiaru informacji w niektórych sytuacjach występuje deficyt informacji. W środowisku brak jest ważnych danych, które są niezbędne do skutecznego działania. W związku z tym ludzie wykonują czynności eksploracyjne, czyli aktywnie poszukują istotnych wiadomości. Uczony przeprowadza czasochłonne eksperymenty, lekarz dokonuje analiz medycznych, ktoś inny organizuje siatkę wywiadowczą. Informacje takie są kosztowne: wymagają dużych nakładów finansowych. Poszukiwanie informacji jest tak długo opłacalne, jak długo jego cena jest niższa od korzyści, które przynosi. Z nielicznych badań psychologicznych wynika, że wielu ludzi zbyt wcześnie lub zbyt późno kończy czynności eksploracyjne. Fakt ten zmniejsza skuteczność działania.

Dzięki procesowi selekcji informacji i aktywnemu ich poszukiwaniu w środowisku człowiek zdobywa pewne ważne dane o rzeczywistości. Jaką rolę pełnią informacje płynące ze środowiska w zachowaniu człowieka? Czy sterowanie zewnętrzne jest ważniejsze niż sterowanie wewnętrzne za pomocą struktur poznawczych? Nie można sformułować generalnej odpowiedzi na te pytania. W każdym razie na obecnym etapie rozwoju wiedzy odpowiedź taka byłaby bardzo ryzykowna. Znaczenie sterowania zewnętrznego i wewnętrznego czy – n S. Lem, Glos pana, Warszawa 1970, s. 34. mówiąc inaczej – znaczenie środowiska i osobowości – zależy od wielu czynników. W pewnych okolicznościach zachowanie może być regulowane głównie przez informacje płynące z otoczenia, w innych – przez dane zakodowane w pamięci trwałej. Ważną rolę odgrywają tu również różnice indywidualne. Tak na przykład człowiek, którego system struktur poznawczych jest prosty i bierny, będzie w większym stopniu kontrolowany przez środowisko niż ten, kto posiada złożone i aktywne struktury tego typu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.