Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

PROPOZYCJA SYNTEZY

Żadna z powyższych teorii nie stanowi pełnego wyjaśnienia zmian społecznych. Toeria ewolucjonistyczna w niewielkim stopniu wyjaśnia szereg wewnętrznych zmian społecznych, takich jak zmiana struktury migracji czy sojuszy politycznych. Zwolennicy teorii cyklicznych opierają się na wyjaśnieniach, które tłumaczą zmiany społeczne w krajach Zachodu, ale wydają się nietrafne w odniesieniu do innych części świata. Funkcjonaliści kładą zbyt wielki nacisk na stabilność i równowagę społeczeństwa: rzadko zajmują się kwestią zmian społecznych, a nawet wtedy traktują je jako zakłócenie funkcjonowania społeczeństwa. Teoretycy konfliktu koncentrują się prawie wyłącznie na napięciach społecznych, głównie ekonomicznych, i niemal zupełnie ignorują pozostałe źródła zmian w społeczeństwie, takie jak postęp techniczny czy nacisk zewnętrzny.

Mimo ograniczeń tych teorii jako uniwersalnych wyjaśnień zmian społecznych dostarczają one użytecznych analiz ich specyficznych typów i warunków, w jakich powstają. Większość teorii przyjmuje jako punkt wyjścia pewną formę ewolucji socjokulturowej. Model zmiany społecznej Mertona łączy elementy teorii funkcjonalistycznej i teorii konfliktu. Wprowadzenie przez niego elementów napięcia do systemu społecznego, a także badania Cosera (1956) nad „funkcjami konfliktu społecznego” są dowodem, iż teoria funkcjonalistyczna i teoria konfliktu dadzą się do pewnego stopnia połączyć.

Krótko mówiąc, teorie ewolucjonistyczne i teorie cykliczne budują ogólne ramy rozumienia ukrytej dynamiki zmian społecznych. Zwracają one uwagę badaczy na znaczenie zarówno nacisków zewnętrznych, jak i napięć wewnętrznych dla wywoływania zmian. Teorie konfliktu opisują najczęstsze formy wewnętrznych napięć społecznych. Teorie funkcjonalistyczne głoszą, że reakcją na zmiany jest przystosowanie się do nowej sytuacji w taki sposób, aby utrzymać równowagę społeczną, a więc, paradoksalnie, zmiany nie zawsze wykluczają stabilność społeczeństwa. Wszystkie teorie zmian społecznych zdają się wzajemnie uzupełniać: nadal jednak nie istnieje jedno, wszechstronne i wyczerpujące wyjaśnienie tych zmian.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.