Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Psycholingwistyka

Teoria J. Piageta, psycholingwistyka, zastosowania cybernetyki na terenie psychologii itd., oprócz wpływu na zmianę orientacji teoretycznej w amerykańskiej psychologii dziecka miały również konsekwencje metodologiczne. Stymulowały proces zrywania z operacjoniz- mem, ograniczaniem się do-tzw. analitycznych i syntetycznych pojęć, dających się zawsze odnieść do doświadczenia. I choć nadal orientację dominującej liczebnie rzeszy psychologów eksperymentalnych zajmujących się dziećmi określało podejście neobehawiorystyczne i właśnie ope- racjonistyczne, nowe koncepcje wywoływały wyraźny niepokój, wyrażający się w krytycznych analizach pojęć i podejść, polemikach, szybko następujących zmianach poglądów. Opinie niedawno jeszcze radykalne, przestawały wkrótce być nimi. Złagodzono rygory wydawnicze, zaczęto drukować nawet „mętnego” Piageta, zapoczątkowano wydawnifctwa umożliwiające przedstawienie szerszych ram badań teoretycznych. Ogólnie biorąc, pogląd, co to jest metoda naukowa, przestał być już tak pewny. Prowadziły do tego nie tylko referowane wyżej nowe podejścia, ale se E. D. Berlyne Struktura i kierunek myślenia, s. 27. i otwarte ataki na operacjonizm, pojawiające się w wysokiej rangi pracach psychologicznych81

Do zmiany orientacji, dyskusji, polemik i sporów na terenie amerykańskiej psychologii dziecka przyczyniało się w sposób naturalny, oprócz omawianych koncepcji teoretycznych – narastanie wiedzy naukowej. Równocześnie z jej narastaniem ożył na nowo problem: dziedziczność czy środowisko? Przybyło zarówno informacji o roli struktur wrodzonych w zachowaniu się, jak i wiedzy na temat decydującego wpływu doświadczeń na rozwój i funkcjonowanie dziecka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.