Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

PSYCHOLOGIA KONSTYTUCJONALNA SHELDONA CZ. II

Niechęć większości amerykańskich psychologów do rozpatrywania możliwości istnienia ścisłego związku między organizmem a zachowaniem wydaje się wynikać z wielu różnych czynników. Jednym z ważnych produktów ubocznych amerykańskiej demokracji, etyki protestanckiej i dogmatu głoszącego, że człowiek sam decyduje o tym, kim jest (dogma of the self-made person), jest odrzucenie koncepcji im- plikujących, iż zachowanie może być uwarunkowane dziedzicznie, niepodatne na zmiany „dane”. Ponieważ przyjmuje się powszechnie, że cechy fizyczne są ściśle związane z czynnikami genetycznymi, przeto sugestia o bliskim związku między cechami fizycznymi i psychicznymi wydaje się oznaczać zwycięstwo determinizmu genetycznego. Nic dziwnego, że – wobec typowego dla amerykańskiej psychologii optymistycznego przekonania o dominującym wpływie środowiska – koncepcja taka nie zdołała zdobyć sobie większego poparcia. W ogóle słuszne wydaje się stwierdzenie, że psychologowie amerykańscy poważnie zaniedbali badanie ważnej kategorii zmiennych dotyczących fizycznego opisu organizmu.

Wobec tego obojętnego lub wrogiego stosunku do możliwości istnienia ważnych związków między cechami strukturalnymi i behawioralnymi praca Williama H. Sheldona stanowi jedyny w swoim rodzaju wkład w dorobek współczesnej psychologii. W niniejszym rozdziale spróbujemy ukazać dzieło Sheldona w perspektywie historycznej, a następnie opisać jego koncepcje i badania. Takie skoncentrowanie się na osiągnięciach jednego człowieka może pod pewnymi względami wydawać się nierozsądne, zważywszy, ilu uczonych pracowało przez lata w tej dziedzinie. Jednakże pod względem prac empirycznych Sheldon przewyższył znacznie swych poprzedników i dla współczesnego psychologa właśnie badania Sheldona i jego współpracowników decydują w dużej mierze o znaczeniu tej problematyki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.