Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Psychologia ogólna i teoria osobowości

We wczesnym okresie rozwoju psychologia ogólna i teoria osobowości podlegały naturalnie podobnym wpływom, jednakże istniały między nimi również znaczące róż- nice. Nie można zaprzeczyć, iż poglądy Darwina wywarły silny wpływ zarówno na psychologię ogólną, jak i na teorię osobowości, podobnie jak dziewiętnastowieczna fizjologia. Niemniej jednak w ostatnich 45 latach tego wieku teoria osobowości i psychologia ogólna podlegały także wpływom zdecydowanie różnych czynników i orientacji. Wcześni badacze osobowości odwoływali się do takich nazwisk, jak Charcot, Freud, Janet, McDougall i Stern, natomiast w psychologii eksperymentalnej odwoływano się do Helmholtza, Pawłowa, Thomdike’a, Watsona i Wundta. Psychologia eksperymentalna czerpała inspiracje i wartości z nauk przyrodniczych, badaczom osobowości zaś bliższe były obserwacje kliniczne i własne twórcze interpretacje. Jedni przychylnie odnosili się do intuicji i wglądu, a lekceważyli dostojeństwo nauki ograniczającej wyobraźnię i mającej wąsko technicystyczne zastosowanie. Drudzy zaś zachwycili się dokładnością i precyzją planowanych badań i odnosili się z niesmakiem do nieumiarkowanego stosowania ocen klinicznych i interpretacji opierających się na wyobraźni. Te rozbieżności doprowadziły w końcu do tego, iż wczesna psychologia eksperymentalna miała niewiele do powiedzenia na temat problemów interesujących teoretyków osobowości, teoretycy osobowości zaś odnosili się z lekceważeniem do problemów mających duże znaczenie dla badaczy zajmujących się psychologią eksperymentalną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.