Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Psychologia uczenia się

W poprzednich rozdziałach referowaliśmy liczne badania naukowe nad uczeniem się, w których stwierdzono wiele zależności i które umożliwiły sformułowanie wielu praw naukowych. Wiedza nie jest jednak pełna, gdy gromadzi się jedynie fakty empiryczne i stwierdza prawa dotyczące wyizolowanych zależności. Głównym celem nauki jest poszukiwanie wiedzy bardziej ogólnej niż ta, której może dostarczyć tematyczny zbiór poszczególnych praw. Formułuje się więc mniej lub bardziej ogólne interpretacje, próbując wyjaśnić nie tylko wyodrębnione zależności, lecz całe ich zespoły lub nawet wszystkie fakty stwierdzone empirycznie.

W psychologii uczenia się, podobnie jak w innych dziedzinach wiedzy, interpretacje spełniają doniosłą rolę. Pozwalają one ująć całościowo wykryte w badaniach zależności i dostrzec ich wzajemny związek. W próbach dokonywania uogólnień w zakresie danej dziedziny wiedzy powstają luki, które wypełnia się snując przypuszczenia dotyczące wpływu na badane zjawisko dotychczas nie ustalonych czynników. Interpretacje spełniają więc nie tylko rolę integrującą uzyskane wyniki badań, lecz również inspirują dalsze badania eksperymentalne mające na celu przede wszystkim weryfikację słuszności domysłów autora tworzącego nową teorię. Interpretacje nadają zatem kierunek badaniom, wskazując najważniejsze problemy.

W celu wyjaśnienia zależności stwierdzanych w badaniach nad uczeniem się, które częściowo opisaliśmy w poprzednich rozdziałach, sformułowano wiele interpretacji odnoszących się do poszczególnych zjawisk. Wydaje się, że we współczesnej psychologii dominuje tendencja do tworzenia właśnie tego rodzaju wąskich interpretacji. Formułuje się jednak również szersze teorie, które niekiedy dają odpowiedź na pytania dotyczące wszelkich zjawisk ujawnionych w badaniach nad uczeniem się. Tendencja do tworzenia szerokich teorii była szczególnie silna w pierwszej połowie XX wieku. Pomimo że żadna z licznych teorii powstałych w tym okresie nie umożliwia zrozumienia wszystkich badanych zależności, to jednak odegrały one i nadal odgrywają dużą rolę w rozwoju wiedzy psychologicznej. Pełna znajomość problematyki uczenia się wymaga więc poznania teoretycznych podstaw interpretacji dotyczących tego procesu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.