Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Psychologowie orientacji transpersonalnej

Psychologowie orientacji transpersonalnej często zwracają się po wskazówki do psychologii Wschodu, interesują się bowiem takimi zjawiskami, jak „groza” czy jednocząca świadomość, którymi w ubiegłym wieku zajmował się R.M. Bucke. Niektórzy sądzą, że w dziedzinie ludzkich aspiracji duchowych czy w dziedzinie życia religijnego psychologia zachodnia ma znacznie mniej do powiedzenia niż psychologia Wschodu. Charles Tart, główny badacz odmiennych stanów świadomości (1969), wydał pracę Transpersonal psychologies (1976 – Psychologie transpersonalne), będącą pionierskim zbiorem wschodnich teorii. Tart zauważa, że teorie Wschodu nie przyjmują założeń teorii zachodnich, a zatem nie mają tych samych ograniczeń co one.

Ortodoksyjna psychologia zachodnia w bardzo skromnym stopniu zajmowała się duchową stroną ludzkiej natury, bądź to negując jej istnienie, bądź to określając ją jako patologiczną. Jednakże schyłkowy charakter naszych czasów wywodzi się właśnie w znacznej mierze z duchowej próżni. Nasza kultura, nasza ópsychologia pomijają duchową naturę człowieka, ale koszt tej próby stłumienia jest ogromny. Jeśli chcemy odnaleźć siebie, naszą stronę duchową, naszym nakazem jest zwrócić się w kierunku tych teorii rpsychologicznych, które zajmują się duchowym aspektem życia człowieka (1976, s. 5).

Tart wskazuje, że dziedzina doświadczenia duchowego jest związana z dziedziną odmiennych stanów świadomości. Psychologie Wschodu, pozwalając nam przewidywać i pomagać w panowaniu nad stanami odmiennej świadomości, same są zarazem naukami charakteryzującymi się i wywodzącymi się ze specyficznego poziomu świadomości. Celem studiów Tarta nad transpersonalnymi psychologiami Wschodu nie jest propagowanie przyjęcia ich w całości przez psychologię zachodnią, lecz jedynie uwzględnienie ich wskazówek w naszych własnych przemyśleniach. Proponuje on zatem, abyśmy wykorzystali myślenie Wschodu w celu uzyskania w sposób właściwy współczesnej nauce bardziej pełnego i głębszego zrozumienia duchowych aspektów życia człowieka i wywodzącej się z nich przemiany świadomości. Tart przestrzega:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.