Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Rozwiązywanie zadań

Oto jedno z dość skutecznych rozwiązań zadania kolejowego z rozdziału 6. (Twoi uczniowie znajdą inne rozwiązania.) „Podjedź lokomotywą do wagonu A. Pchnij w strefę mijanki. Odczep. Cofnij lokomotywę na poprzednie miejsce i podjedź nią do wagonu B. Pchnij B do A i przyczep je do siebie. Zawieź oba wagony na główny tor. Na głównym torze masz teraz E-B-A. Popchnij B i A daleko na prawo. Odczep A i zostaw go tam. Pociągnij B na lewo, pchnij go na pierwotne miejsce i dalej w strefę mijanki. Odczep tam B i zostaw go. Cofnij E na główny tor i przejedź na jego prawą stronę. Poprowadź E poza pierwotne miejsce A i przyczep do niej B. Zawieź B na pierwotną pozycję A i odczep. Cofnij E do A, przyczep je do siehie i przejedź na lewą stronę. Pchnij A na pierwotną pozycję B. Odczep. Odwieź lokomotywę na jej pierwotne miejsce na głównym torze”.

Jeżeli zadanie to sprawiło Ci kłopoty, mogły one być wynikiem negatywnego transferu. Żeby je rozwiązać, musiałeś przezwyciężyć swoje wcześniejsze doświadczenia z zadaniami, które będąc na pozór podobne, dają się rozwiązać metodą zmierzającą wprost do celu. W przypadku naszego zadania kolejowego metoda ta nie przynosi wyników. Dlatego właśnie wcześniejsze doświadczenia przeszkadzają w znalezieniu rozwiązania. Być może stwierdzisz to na swoim przykładzie. Z początku próbowałeś zapewne rozwiązać zadanie wprost, pchając A w strefę mijanki, odczepiając go, pchając B ku A, przyczepiając je do siebie, ciągnąc A na pierwotną pozycję B i odczepiając go tam. W świetle wcześniejszych doś wiadczeń takie postępowanie samo się narzuca, ale w tym przypadku jest ono chybione. Żeby rozwiązać zadanie, musisz przezwyciężyć transfer negatywny: musisz przesuwać A i B jakby na przekór oczywistemu rozwiązaniu.

Czy po tym. cośmy tu powiedzieli, potrafisz już wytłumaczyć, dlaczego uczniowie szkoły podstawowej często radzą sobie z tym zadaniem niegorzej niż starsi i „bardziej doświadczeni” ludzie?. Kiedy natykam się na „trudne” zadanie przychodzi mi na myśl prosta reguła nadrzędna: „Jeśli to, co robisz, nie daje rezultatów, spróbuj innej metody”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.