Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

Rozwój abstrakcji i uogólniania u dzieci od 3 do 7 lat

Abstrakcja i uogólnianie na podstawie cech funkcjonalnych pojawiają się już u dzieci najmłodszych, co jest zgodne z opinią S. Szu mana, iż dzieci w wieku ok. 3 lat interesują się żywo tym, „co przedmioty (i istoty) czynią, co robią, jak funkcjonują, do czego służą, jak należy się nimi posługiwać i co można nimi wykonać” M. Uzasadnienia, w których dziecko odwołuje się do rodzaju lub gatunku jako cechy łączącej lub odróżniającej przedmioty, są znacznie rzadsze i podawane tylko wówczas, gdy pojęcie nadrzędne jest znane dobrze z doświadczenia i z nazwy (owoce, jarzyny, zabawki, meble). O wzrastającej roli języka w procesach abstrakcji i uogólniania świadczą m.in. wypowiedzi „nominatywne”, typowe dla okresu, w którym słowo reprezentuje już nie jeden, lecz wiele egzemplarzy danej rzeczy, ale dziecko nie zna jeszcze hierarchii pojęć i nie umie objąć wspólną nazwą rodzajową kilku obiektów, mimo że uświadamia sobie w pewien sposób ich wzajemne pokrewieństwo. A oto przykłady takich wypowiedzi: Bo nie jest ani grabkami, ani łopatą, ani polewaczką (dźwig), Bo to jest grzyb, a tu jest laleczka i piłka i wiaderkb.

Inaczej ujmuje rolę języka w procesach myślenia J. Pi ag et. Znamienne są pod tym względem jego badania, przeprowadzone wspólnie z B. I n h e 1 d e r, nad rozwojem klasyfikacji u dzieci (1959). Klasyfikacja stanowi, zdaniem Piageta, strukturę operacyjną należącą do tzw. ugrupowań, w odróżnieniu ód późniejszych grup logicznych. Wy-. tworzenie się tej struktury poprzedzają czynności perceptywne. Dziecko- spostrzega zbiór elementów w określonej konfiguracji przestrzennej, zaś takie ich cechy, jak: położenie, kierunek, kształt itp., wyodrębnione w spostrzeżeniu, przygotowują proces klasyfikacji. W niektórych przypadkach jednak konfiguracja perceptywna utrudnia utworzenie klasy logicznej M.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.