Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

ROZWÓJ OSOBOWOŚCI U SULLIVANA

Sullivan włożył wiele pracy w ustalenie sekwencji sytuacji interpersonalnych, z jakimi jednostka ma do czynienia od niemowlęctwa do wieku dojrzałego, oraz w określenie, jak sytuacje te przyczyniają się do kształtowania osobowości. Bardziej niż jakikolwiek inny teoretyk osobowości, może z wyjątkiem Freuda i Eriksona, Sullivan rozpatrywał osobowość z perspektywy określonych stadiów rozwojowych. Gdy jednak Freud utrzymywał, że rozwój polega głównie na ewolucji popędu seksualnego, Sullivan argumentował przekonywająco za bardziej psychospołecznym ujęciem rozwoju osobowości, które uwzględniałoby w należytym stopniu specyficzne efekty oddziaływania relacji międzyludzkich. Aczkolwiek Sullivan nie zaprzecza, że czynniki biologiczne warunkują rozwój osobowości, to jednak społeczne wyznaczniki rozwoju psychicznego uważa za ważniejsze. Co więcej, reprezentował on stanowisko, zgodnie z którym te oddziaływania społeczne są niekiedy sprzeczne z biologicznymi potrzebami danej jednostki i wpływają niekorzystnie na jej osobowość. Sullivan nie wahał się zwrócić uwagi na szkodliwe wpływy społeczeństwa, w istocie był on ostrym, wnikliwym krytykiem współczesnego społeczeństwa.

Sullivan wyróżnia sześć stadiów rozwoju osobowości poprzedzających ostatnie stadium, jakim jest wiek dojrzały. Stadia te są typowe dla kultury zachodnioeuropejskiej i mogą być odmienne w innych społeczeństwach. Są to: 1) niemowlęctwo, 2) dzieciństwo, 3) wiek młodociany, 4) okres poprzedzający dorastanie {preadolescence), 5) okres wczesnego dorastania, 6) okres późnego dorastania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.