Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

ROZWÓJ SPOSTRZEŻEŃ U MŁODZIEŻY CZ. II

Ważnym zjawiskiem, charakteryzującym rozwój pamięci w: okresie dorastania, jest przekształcanie się pamięci mimowolnej w pamięć- dowolną, na co zwraca uwagę wielu badaczy. Jak wynika z badań P. I. Zinczenki”, zjawisko to notujemy już wyraźnie od 13 r.ż. gadania obejmowały uczniów ki. II, IV, VI, VIII i X. Uczniowie czytali trzykrotnie różne teksty, po czym je odtwarzali. Jedna grupa uczniów była nastawiona na zapamiętanie tekstu w celu jego odtworzenia, druga – tylko na dobre jego zrozumienie.. W klasach niższych nie było różnic między grupami (tj. między zapamiętywaniem mimowolnym i dowolnym). Przewaga zapamiętywania dowolnego nad mimowolnym wystąpiła wyraźnie w kl. VI, a wzrosła w kl. VIII. Świadczy to o rozwoju procesów zapamiętywania dowolnego w okresie dorastania,T.

W. A. Krutiecki i N. S. Łukin (1965, s. 235-249) zwracają uwagę na znaczenie metod prący szkolnej w rozwoju procesów zapamiętywania. Właściwe metody pracy kształcą pamięć logiczną za pomocą takich sposobów, jak: wybiórcze traktowanie materiału (oddzielenie spraw ważniejszych od mniej ważnych), uświadamianie celu zapamiętywania, odkrywanie sensu logicznego i znaczenia danego materiału, krytyczne podejście do zapamiętywanych treści, wiązanie tych treści z innymi wiadomościami, rozbijanie całości przyswajanego materiału na części znaczeniowe i wyszukiwanie w każdej części podstawowych tez, porządkowanie wiadomości w formie punktów itp. Niewłaściwe metody pracy, zaniedbywanie tych operacji sprzyja utrwalaniu się nawyków posługiwania się pamięcią mechaniczną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.