Wyszukujesz psychologa w Rzeszowie? Nasza poradnia psychologiczna zapewni Ci pomoc!

ROZWÓJ UCZUĆ, KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH I ZACZĄTKI OSOBOWOŚCI

Wraz z rozwojem wyższych czynności nerwowych, wpływ kory mózgowej na życie uczuciowe dziecka staje się coraz większy. W wieku ponie- mowlęcym obserwuje się rozwój hamującego wpływu kory na ośrodki podkorowe. Dziecko staje się jednocześnie coraz wrażliwsze na uczuciowe działanie bodźców słownych i sytuacji społecznych. Potrafi w pewnym stopniu, podporządkować się nakazom i zakazom i powściągać niektóre swoje zachcianki. Życie uczuciowe dziecka jest jednak ciągle jeszcze dość prymitywne. Uczucia jego są zmienne, a reakcje uczuciowe gwałtowne. Dziecko cieszy się i śmieje lub smuci i płacze z bardzo błahych powodów. Krańcowo różne reakcje mogą przy tym występować bezpośrednio po sobie. Dlatego też mówimy, iż emocjonalność małego dziecka jest jeszcze nieustabilizowana i niezrównoważona.

Uczucia dziecka w 2 i 3 r.ż. rozwijają się w ścisłym, powiązaniu z jego działalnością, a zatem z jego potrzebami dążeniami oraz zainteresowaniami. W jeszcze większym stopniu niż w wieku niemowlęcym, uczucia dziecka w okresie poniemowlęcym rozwijają się pod wpływem środowiska i procesu wychowania. Wpływ otoczenia staje się przy tym nieporównanie bardziej złożony. Dziecko zaczyna bowiem być zdolne do przeżywania takich uczuć, jak współczucie,, miłość, zazdrość, niechęć, a nawet nienawiść. Jakkolwiek podniety wywołujące różnorakie stany uczuciowe mogą być w porównaniu z późniejszymi okresami rozwojowymi jeszcze dość prymitywne (np. chęć osiągnięcia jakiegoś przedmiotu, drobnej przyjemności itp.), tó jednak dziecko jest już zdolne do uczuciowego odzwierciedlenia dość złożonych sytuacji społecznych, istniejących w jego najbliższym otoczeniu. W 3 roku życia dziecko reaguje np: żywo na konflikty, jakie zachodzą między rodzicami, na układ stosunków między rodzeństwem itp. Nie potrafi wprawdzie wyrazić jeszcze wielu spraw słownie, wpływają one jednak na całokształt jego postawy uczuciowej wobec ludzi i świata i decydują o dominującej „barwie” życia uczuciowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.